‘Je denkt potverdikkeme, dat kan toch niet’ is een citaat van Britta Bohler, u weet wel die advocate van Ocalan en Otto van der G.

Binnenkort verschijnt haar boek “Crisis in de rechtsstaat” bij Arbeiderspers

Ik heb het boek dus nog niet gelezen maar in het kader of Libertariers links of rechts zijn, wil ik u alvast enkele andere citaten ( die zo uit het handboek libertarisme hadden kunnen komen), niet onthouden.

Met ‘meer veiligheid’ als formule, zet de politiek het recht naar haar hand. Er zijn dusdanig fundamentele veranderingen dat ik het heel beangstigend vind.

Geen jeugdbende, geen criminele organisatie, geen terroristische groepering, is bij machte onschuldige burgers zoveel leed toe te brengen als een misdadig staatsapparaat.

Wij moeten goed beseffen wat we op het spel zetten.

Ik ga het boek nu bestellen en kom erop terug, maar links of rechts, deze (libertarische) citaten wilde ik u niet onthouden.

1 REACTIE

  1. Ik denk dat mevrouw Böhler maar eens terug moet gaan naar haar Heimat, er is daar veel meer loss dan hier. Laat ze de Duitse rechtsstaat maat aanpakken. Als ik alleen maar zie hoe het arbeidsrecht in Duitsland is geregeld dan heeft ze daar voor twee eeuwen werk !

Comments are closed.