Gisteren hebben we gehoord, wat al eerder op straat lag: de Miljoenennota.
Er wordt nog steeds geruzied over de onzinnige vraag of dit een schandaal is, ja of nee.
Realiteit is, dat de meeste ministers graag lekken, omdat ze er groot belang bij hebben. Bovendien is het niet strafbaar in de zin van de Wet en komt het lekken het democratisch proces ten goede. Wat een contrast met Prinsjesdag zelf, dat hoe langer hoe meer een aanfluiting is van de democratie en een symbool wordt van dictatuur. Hoe de dictatuur zich in de gezondheidszorg zal gaan manifesteren, kunt U hierna lezen.

Financiering

Het verzekeringsstelsel in de gezondheidszorg is sinds jaar en dag gebaseerd op het onvolprezen collectivistische “solidariteitsbeginsel”, dat derhalve onontkoombaar talloze malen te pas en te onpas van stal gehaald wordt om allerlei collectivistische grappen te financieren.
Het stelsel is duaal: er zijn particuliere ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen (vroeger: armenzorg). De armenzorg (tegenwoordig ziekenfonds) wordt gesubsidieerd via de z.g. Rijksbijdrage (belastinggeld).
Omdat in dit kader van de zorgverlener wordt verwacht, dat hij “solidair” is met de armen, wordt van hem coulantie verwacht in de vorm van een lager tarief. Dit heeft vooral de laatste jaren tot grote spanningen binnen de zorg geleid, omdat met name de ziekenfondsen zich met de kwaliteit van de zorg gingen bemoeien zonder extra praktijktoeslag te willen betalen.

Omgekeerde Solidariteit

In het onlangs aangekondigde nieuwe stelsel van de gezondheidszorg (basisverzekering voor iedereen), dat in 2006 zou moeten ingaan, zitten m.n. de volgende wijzigingen:
1) De dualiteit wordt vervangen door een monistisch verzekeringsstelsel.
Hiermee worden de verzekeraars feitelijk gelijkgeschakelde overheidsinstrumenten. Wat er met de Rijksbijdrage (momenteel ca. 8 miljard Euro) gaat gebeuren is nog niet bekend;
2) De basispremie van de ziektekostenverzekering (zorgpremie) wordt in een keer verdrievoudigd; dit zou fiscaal worden gecompenseerd;
3) Wie geen beroep doet op de zorg, zal een no claim korting genieten, chronische patiënten worden hierdoor onevenredig zwaar gestraft (omgekeerde solidariteit);

Advies Raad van State

Het hoogste adviesorgaan van de regering, de Raad van State, heeft twijfels over het nieuwe zorgstelsel dat het kabinet wil invoeren. Dat staat in het vertrouwelijk advies, aldus meldt RTL-Nieuws

Marktwerking
Verzekeraars moeten gaan concurreren. De Raad van State denkt niet dat dat gaat lukken.

Keuzevrijheid
De Raad van State, het hoogste advieslichaam van de regering, vreest dat patiënten straks niet meer zelf een arts kunnen kiezen, omdat de verzekeraar dat doet. Ook vindt ze dat de fiscale toeslag voor de zorgpremie niet goed geregeld is.

Commentaar
We zijn dus gewaarschuwd: niet alleen wordt de vrije artsenkeuze overboord gegooid, maar al Uw gegevens komen in het verplichte electronisch patienten dossier (EPD) en worden door een soort Nationale Gezondheidsdienst gekoppeld met allerlei andere persoonlijke gegevens. Daar weet U niets van, want U bent al verdacht VOOR U het weet !

Dat is geen gezondheidszorg, dat is gezondheidspolitie.