Een artikel in de NRC van 26 september drukte ons weer eens met de neus op het aantal controles waaraan we in Nederland bloot staan.

Zo werd beschreven dat er in de Haagse wijk Transvaal de ondernemers extra bezoek krijgen van controleurs die komen onderzoeken:
-of de vestiging wel in orde is met de regels
-of het bedrijf wel goed geëxploiteerd wordt in overeenstemming met de regels,
-hebben ze de juiste vergunningen en hebben ze wel alle vergunningen,
-is de brandveiligheid in orde,
-kloppen de sociale zekerheden,
-zijn alle belastingen betaald,
-plus wat de controleurs verder tegenkomen en andere “normale controles”.

Aan de controles wordt meegewerkt door:
-de gemeente
-de politie
-het Openbaar Ministerie,
-de belastingdienst
-Eneco
-de Sociale Verzekeringsbank,
-de Arbeidsinspectie
-het Uitkeringsinstituut wernemersverzekeringen.

En dan zijn we niet eens zeker of dat alles is. Er staat nog niets over Mededingings, of Financiele Autoriteiten, Gezondheidsinspectie, Douane, enz. enz.

Waarschijnlijk wordt de extra tijd die dit de ondernemer kost niet vergoed.
En waarschijnlijk zullen de meeste ondernemers wel een onderdanige rol spelen om de controles niet al te onplezierig te laten verlopen. Extra koffie inslaan kan nuttig zijn!