De spiedende en gravende overheid.
Van enkele advocaten in Nederland ontving ik onlangs een circulaire waarin staat dat hen door de overheid opgedragen is ongebruikelijke transacties van cliënten onverwijld te melden.
Niet alleen dat!
In de circulaires wordt onderstreept dat de cliënt geen mededeling gedaan mag worden, wanneer en op grond waarvan een melding aan de overheid plaatsvindt!
Misschien kan iemand mij uitleggen, wat de bedoeling hiervan is?Ik vrees dat het niets gunstigs is.
hugovanreijen@yahoo.com