Zondag j.l. werd in het tv-programma Buitenhof o.l.v. Rob Trip een debat gevoerd over het kabinetsbeleid. Hieraan namen deel: Annemarie Jorritsma oud-minister van Verkeer, Mirjam Sijmons, algemeen directeur Content en prof. dr. Annemiek Roobeek, hoogleraar Nijenrode.
Alle dames waren het roerend eens over de slechte presentatie van de beleidsvoornemens van het kabinet. Op een bepaald moment zei Jorritsma uit zichzelf letterlijk, dat er in de afgelopen kabinetsperioden heel veel slechte wetgeving is gemaakt…

De kijker-luisteraar zou nu eens erg graag concrete voorbeelden daarvan uit Jorritsma’s mond zelf gehoord hebben, maar helaas. In plaats van hierop in te springen liet de Rob Trip haar begaan. Een gemist journalistiek kansje.

Wel probeert de regering steeds duidelijk te maken, hoe goed haar bedoelingen zijn en dat harde maatregelen nu eenmaal nodig zijn om de verzorgingsstaat veilig te stellen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het noodzakelijk vertrouwen van de samenleving, dat de regering nodig heeft. Afgezien van het feit, dat veel belangrijke ministers uit deze regering dit vertrouwen al wel heel erg op de proef gesteld, zoniet al lang verloren hebben, gaat men voorbij aan de vraag, of dergelijke maatregelen uberhaupt nog zin hebben. Immers, door de enorme inflatie, het opblazen van de collectieve sector gedurende de laatste decennia (totale belastingdruk > 60 % van het BNP) en de vergrijzing, is de verzorgingsstaat op termijn sowieso onbetaalbaar geworden.
Als klap op de vuurpeil komt daar bovendien nog bij, dat er tegelijkertijd ook sprake is van gigantische inflatie van wet- en regelgeving in en door de EU, waarbij steeds meer ondernemingen naar O-Europa of Azie verhuizen, zoniet het loodje leggen. Hoe de EU-kanker het economisch leven verstikt, daarover een volgende keer.