Naar aanleiding van ons stukje over nieuwe rechten voor gehandicapten (zie HUBlog 11 sept.:”Nieuwe wetten betreffende handicaps), ontvingen een veel interessante reacties.

Laten we voorop stellen dat we in het Libertarisme geen “Rechten voor gehandicapten” kennen. We kennen alleen maar rechten voor elk individu, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, lengte, dikte of wat dan ook.

Dit wordt complexer als de overheid bvb gehandicapten dwingt belasting te betalen, en van dat geld websites produceert die deze zelfde gehandicapten niet kunnen lezen. Dat is onjuist en de overheid zou dus moeten zorgen dat ook deze mensen haar sites kunnen lezen.
Het zal duidelijk zijn dat dat niet geëist mag worden van particuliere websites. Als die gehandicapten willen bereiken, zullen ze daar uiteraard zelf wel voor zorgen. En als gehandicapten een particuliere site willen lezen, moeten ze zelf zorgen daar de voorzieningen voor te hebben.

In dit verband werden we ook attent gemaakt op de Vereniging “MeTZelf” die een groot aantal [libertarische] doelstellingen nastreeft. Hier een deel van hen site: http://www.metzelf.nl/index…
Het is niet alles 100 % libertarisch, maar wel de moeite van nader onderzoek en contact wel waard.
————————————————————————-
MeTZelf
Vereniging voor Medische en Therapeutische Zelfbeschikking.

Beginselen
De Vereniging voor Medische en Therapeutische Zelfbeschikking (MeTZelf) zetelt in Nederland maar heeft ook leden in België en Duitsland.
MeTZelf zet zich in voor vrijheid van gezondheidszorg in Nederland en andere staten die dergelijke vrijheid sterk hebben gelimiteerd met gezondheidswetgeving. Wij eisen herroeping van alle wetten die in strijd zijn met de vrijheid om:
—particuliere gezondheidsdiensten te gebruiken en aan te bieden;
—de eigen behandeling of type behandeling te kiezen, of behandeling te weigeren;
—zelf te beslissen over het al dan niet voortzetten van het eigen leven;
—ongelimiteerd informatie te verkrijgen over de kwaliteit van artsen en andere therapeuten, farmaca en andere behandelingen;
—toegang te verkrijgen tot deskundigen, farmaca, en therapiën naar eigen keuze (dus zonder recept of verwijzing);
—bemoeienis van artsen en therapeuten te weigeren betreffende niet-geneeskundige zaken zoals arbeid, keuring, voogdij, vrijheidsberoving en toerekeningsvatbaarheid;
—gebruik te maken van niet-geneeskundige diensten zoals onderwijs en wonen (al dan niet begeleid of beschermd) zonder voorwaarde van medische bemoeienis;
—wilsverklaringen op te stellen over de gewenste behandeling in geval dat de opsteller van de verklaring dat niet meer zelf kan aangeven en het honoreren van die verklaringen;
—privacy, ook tegenover artsen en andere therapeuten;
—medisch geschoold te zijn, vanaf aanvang van de leerplicht t/m hoger onderwijs, dus medisch onderwijs voor iedereen en afschaffing van de numerus fixus.

5 REACTIES

 1. Zoals Frank van Dun het stelde in zijn paper "Mensenrechten versus Natuuurlijke Rechten" in het door het Libertarisch Centrum, ter gelegenheid van haar 25ste verjaardag in 2001, uitgegeven boek "De Markt voor Vrijheid", p.454-5
  .".. gehandicapten kunnen misschien wel bijzondere belangen hebben, maar dat is geen aanleiding om hun bijzondere rechten toe te dichten. Integendeel, ook voor hun belangen rijst de vraag of de behartiging ervan rechtmatige of onrechtmatige vormen aanneemt."

 2. OPPORTUUN ?

  De diarree van ongedifferentieerde, nogal extravagante "beginselen" maakt een actieve benadering van MeTZelf door libertariers mogelijk niet erg opportuun.

 3. We moeten met zijn allen eens gaan nadenken. Gehandicapten hebben ook een stem in deze samenleving, we zijn niet bepaald dom, we weten echt wel wat we wel of niet hebben………….

  Wij hebben ook rechten en ook plichten, maar we hebben recht op goede gezondheidszorg en op alle faciliteiten die de niet-gehandicapte mens ook heeft.

  Sander

Comments are closed.