Geert Wilders treedt uit de VVD en neemt zijn zetel mee!
De VVD top, met Jozias van Aartsen voorop, is kwaad.
Zij vinden dat die Kamerzetel van hen is.
Is dat zo?

In Nederland wordt er officieel op PERSONEN gestemd. Op praktisch alle verkiezingsaffiches staat iets als:'”Stem op nr.1 van lijst xyz”.
Personen die de kiesdeler halen, komen dan ook rechtstreeks in de Kamer. Stemmen die over zijn, of die voor een persoon te weinig zijn om de kiesdeler te halen, gaan naar nr.1, totdat die voldoende heeft, en de rest schuift door naar de volgende nummers.
ALS je dus stelt, dat de kiezer op personen stemt, dan is er niets mis mee als Geert zijn zetel blijft behouden.
Het juridisch-formele kamerspel wordt dan ook zo gespeeld.

Maar als je bedenkt dat Geert, via dat doorschuiven van stemmen, in de Kamer gekomen is, heeft hij zijn zetel aan de VVD te danken, en zou je kunnen zeggen dat de VVD “recht” (?) heeft om die zetel aan iemand anders te geven.
Bovendien heb ik de indruk, dat de gemiddelde kiezer in het algemeen op een “partij” stemt, hetgeen ook zou kunnen pleiten om die zetel door de partij te laten behouden.

Wie kan nog een beter licht op dit soort situaties laten schijnen?

20 REACTIES

 1. Niet te lang bij stil staan of het goed of slecht is. Feit is dat Wilders blijft zitten en hij zoekende is naar een achterban. Misschien moet het LC eens een info pakketje naar de Fractie Wilders sturen, misschien is hij te overtuigen van het Libertarisme…

 2. STAATSRECHT

  Het Nederlandse Staatsrecht kent geen politieke partijen. Dat is privaatrechtelijk geregeld. De VVD zal wel wat reglementen hebben, maar die ken ik niet. Formeel staatsrechtelijk heeft Geert groot gelijk.
  Als iemand TEGEN zijn overtuiging MOET stemmen, komt het privaatrecht m.i. in strijd met de Grondwet. Dat is hoger recht.

 3. Geert Wilders is een man met principes. Dat kom je weinig tegen in de politiek, want de meeste, VVD’ers incluis zijn baantjesjagers en quislings.

 4. [3]
  De huidige partijstructuur is volstrekt uit de tijd. Er is zoveel regelgeving, dat eerst 99% van die regelgeving zou moeten worden afgeschaft om het PARTIJwezen weer te kunnen laten functioneren, als we dat zouden willen.
  Hiermee wordt impliciet bewezen, dat de regelgeving het land onbestuurbaar heeft gemaakt.

 5. [1] Wil best gegevens sturen.
  Zou je me willen/kunnen opgeven hoe ik hem kan bereiken?
  Hub

 6. http://www.regering.nl/Imag

  Wilders is niet met voorkeursstemmen in de tweede kamer gekomen, en is dus eigenlijk geen volksvertegenwoordiger.

  Hij is de kamer ingeholpen door de VVD, en dus is het niet vreemd of onrechtvaardig dat de VVD dan eisen stelt aan zijn stemgedrag.

  Het is natuurlijk geen goede zaak dat het systeem zo werkt, en het is prima dat Wilders een beetje opschudding veroorzaakt, maar hij kan niet beweren iemand anders dan zichzelf te vertegenwoordigen.

 7. [7]

  Het huidige politieke systeem is zodanig dichtgetimmerd, dat alleen slaafse bureaucraten nog tot de wetgevende en executieve macht kunnen doordringen. Wat nu allemaal in de regering zit, zijn stuk voor stuk corrupte ja-knikkers van grootmachten en multinationals, ZONDER volksmandaat.
  Wet- en regelgeving zijn daardoor lege hulzen geworden, nauwelijks of niet meer gedragen door de volkswil.

 8. [8]
  Ik ben het met je eens dat het huidige politieke systeem weinig ruimte biedt voor diversiteit;

  Echter, zolang 75% tot 80% van de bevolking braaf naar de stembus blijft lopen, is het duidelijk dat de meerderheid van de bevolking het gedrag van de kamerleden goedkeurt; (misschien dat je het percentage van de bevolking dat voor ‘protestpartijen’ (zoals de LPF en de SP) stemt kunt uitleggen als tegenstem, maar ik betwijfel of dat heel veel uitmaakt)

  Dit maakt niet uit; zelfs als een regering 99,99% van de bevolking met zich mee zou hebben, zou deze nóg niet het recht hebben om de rechten van het individu in te perken op de manier waarom dit kabinet (en het vorige, en het kabinet dáárvoor, en …) dit hebben gedaan.

 9. [9]
  HERSENSPOELING

  De bevolking wordt sowieso geintimideerd, misleid en gemanipuleerd door politici en mediapropaganda. Als iemand buiten het stemhokje wordt gevraagd, waarop hij gestemd heeft, of geinterviewd wordt, durft hij vaak niet toe te geven, dat hij op een "protestpartij" of blanco of helemaal niet gestemd heeft. Die verkiezingen zijn tegenwoordig een aanfluiting van de rechtsstaat.
  Ter info: "Het grote complot, media" (met RealOne Player):
  http://dynalinks.dyndns.org

 10. [9] Je hebt gelijk: zolang één persoon niet meedoet, heeft niemand het recht om iedereen te dwingen dingen te doen die deze persoon niet wil.
  Overigens dacht ik dat het percentage dat braaf naar de stembus loopt, dichter bij 30 % van de bevolking ligt dan de door jou gemoemde 75 %
  Hub

 11. [11]
  Dat geldt dus mutatis mutandis ook voor Geert Wilders.
  En hiermee zijn we terug bij de onbestuurbaarheid van dit land.

 12. Han Daems ( han747b@yahoo.co.uk), maakt mij er op attent, dat in een wet staat dat een kamerlid zijn functie uitoefent zonder last of ruggespraak. Kan iemand mij vertellen, welke wet dit is en wat dit betekent voor het geval Wilders en de VVD?

 13. [13]
  art. 67 lid 3 Grw: "De leden stemmen zonder last". Ruggespraak is geschrapt in 1983 wegens erkenning rol politieke partijen.

 14. [14]
  Ik ben geen jurist, maar omdat de Grondwet geen politieke partijen kent, ziet dit lid m.i. niet op de kwestie Wilders vs. VVD. De Grondwet is laatstelijk in 1983 herzien.

 15. [11]
  Voor de Europese verkiezingen misschien; voor de Tweede Kamer berichtten de kranten toch allemaal braaf een relatief hoge opkomst; Als je een link kunt geven naar een pagina waar dit wordt tegengesproken zou ik dat op prijs stellen.

  Voor de duidelijkheid, een groot kiezersmandaat betekent voor mij niets meer en niets minder dan dat een bevolking medeschuldig is aan de misdaden van de regering.

 16. [13]
  Correctie grondwetsherziening
  Ook in 1996 is de Grondwet herzien.
  Daarbij is o.a. de rechtspositie van het Kamerlid overwogen. Zij zijn voor 4 jaar gekozen en formeel aan niemand verantwoording schuldig.
  Invoering van zetelverlies bij dissidente Kamerleden zou de macht van de fractie teveel versterken. (De Meij en v.d. Vlies, Inleiding Staatsrecht, 7e druk 1998, pag. 70)

 17. [16]
  Even een reactie op mezelf; het blijkt dat ik zelf de informatie over de lage kiezersopkomst al heb gegeven; Uit het document over de Tweedekamerverkiezingingen blijkt dat ongeveer 2,7 miljoen Nederlanders Blanco stemmen… dom dat ik dat niet eerder had opgemerkt.

Comments are closed.