Deze week zijn de openbare verhoren begonnen van het zoveelste parlementaire onderzoek naar het falen van de overheid. De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, de TCI (overheidsdienaren korten graag alles af), onder leiding van de verstokte socialist Adrie Duivesteijn voelt ambtenaren, kamerleden, ministers, deskundigen en adviseurs aan de tand over de vraag hoe het toch komt, dat de HSL-Z (Hoge Snelheidslijn-Zuid) en de BL (Betuwe Lijn) zo verschrikkelijk veel duurder uitvallen dan begroot.
Ook staat deze commissie stil bij de vraag of beide mega-projecten eigenlijk wel zo nodig waren.

De ene na de andere ‘hot shot’ werd deze week ten tonele gevoerd met als droevig dieptepunt de getuigenis van voormalig minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) en huidig Euro-commissaris (EC) Neelie Peper/Kroes/Smit. Met droge ogen verdedigde zij de commissie van wijze mannen die zij had aangesteld om nut en noodzaak van de BL te onderzoeken. Dat alle leden van die commissie belangen hadden bij zo’n spoorlijn (de Rotterdamse Havenbaronnen, de NS en nog enkele groot industriëlen) en dat de vertegenwoordiger van de binnenvaart angstvallig buiten de deur werd gehouden vond good old (vooral old) Neel geen aanwijzing dat deze commissie wellicht niet geheel onafhankelijk zou kunnen zijn. Klakkeloos nam zij het advies over om de spoorlijn waar geen enkele ondernemer ooit een stuiver in zou investeren, aan te leggen. Met ‘onorthodoxe’ financieringsmethoden, dat wel. Het onorthodoxe was gelegen in het feit, dat de Tweede Kamer (TK) werd wijsgemaakt, dat het bedrijfsleven zou mee betalen, wat achteraf een leugen bleek.

De leden van de TCI denken werkelijk wat te leren van hun onderzoek. Dat denken TK leden namelijk altijd als ze deel mogen uitmaken van zo’n ‘prestigeuze’ commissie. De conclusies zijn echter op voorhand al te trekken en zijn in het verleden al vele malen eerder getrokken. Denk maar aan de RSV enquete en de Bouwfraude enquete. De overheid is zwaar incompetent. Niet in staat om op een verantwoorde manier het van de burgers gestolen geld te besteden.

Het zou beter zijn, om 150 exemplaren van Atlas Shrugged naar de TK te sturen. Het scenario staat hierin exact beschreven. De oorzaken voor overheidsfalen worden in dit boek haarscherp uiteengezet. Toevalligerwijs gaat het ook nog over spoorlijnen, dat kan geen toeval zijn. Helaas is het lezen van een goed boek iets minder prestigeus dan het lidmaatschap van een heuse onderzoekscommissie. De belangen van de belastingbetalers tellen niet, het gaat uiteindelijk gewoon om de show…

2 REACTIES

  1. Inderdaad, en de old lady Neely draaide de hele onderzoekscommissie ook nog eens om haar vingers!

  2. En dan te bedenken, dat Balkelende en consorten een enorm prestige hebben gewonnen door deze kat op het Europese "anti"-kartelspek te hebben gebonden. Er staat ons nog wat te wachten van deze prostituerende bende.

Comments are closed.