Het rommelt in de VVD omdat het Kamerlid Geert Wilders wil stemmen tegen toetreding van Turkije in de EU.
Dat mag niet van Jozias van Aartsen, want de partij moet als een eenheid optreden.
Dit kan tot een uittreden uit de partij van Wilders leiden, waardoor de meerderheid van de regeringscoalitie verzwakt wordt tot twee stemmen.

Dit lijkt weer een typisch politiek spel om de macht. Hebben ze zeker afgekeken van de LPF! Hierbij is ook opvallend dat de Tweede Kamer helemaal niets te zeggen heeft over die toetreding. Dat wordt in Brussel beslist, en “Nederland” heeft zich daar al lang mee akkoord verklaard. Turkije hoeft alleen nog maar aan te tonen dat ze aan de EU eisen voldoen.

Of inderdaad de meeste Nederlanders blij zijn met die toetreding van zoveel moslims is een andere vraag. Die verdient een afzonderlijke beschouwing.

Ook blijkt hier weer eens duidelijk hoe de politiek, de “democratie” werkt. De kiezer stemt zogenaamd op een persoon, maar in feite op een partij. Partijprogramma’s worden door de kiezers niet gelezen, en de politici houden zich er niet aan. Kiezen gebeurt op een vaag idee over de partij, en vooral op basis van gewoonte en de show die politici de laatste paar dagen voor de verkiezingen vertonen.
Na de verkiezingen wordt het machtsspel binnen de partijen gespeeld. Hirsi Ali Ayaan bekende dat ook al bij de presentatie van haar nieuwe filmpje. (Zie ons stukje van gisteren.)

Een betere maatschappij is alleen te verwezenlijken door de macht van de politici te verkleinen. Door de overheid geheel te privatiseren, door verwezenlijking van het libertarisme.

6 REACTIES

 1. Arme Turken. Beginnen ze net een beetje vrijheid van godsdienst te krijgen daar, moeten ze bij de EU!

  Je wenst het ze niet toe…

 2. [1] Misschien kunnen ze hun godsdienst wel vervangen door de "EU-Godsdienst": de "Democratie".
  Dat is interessant voor hen, want zij worden het land met het grootste aantal inwoners.
  Zij horen dus de meeste macht te krijgen, dat is democratisch!

 3. [2] De meeste argumenten tegen de toetreding van Turkije hadden zonder meer als argumenten tegen de toetreding van Oost-Europese landen tot de Europese Unie gebruikt kunnen worden; blijkbaar zijn miljoenen vrij in de EU rijzende moslims een angstaanjagender beeld dan miljoenen Polen die hetzelfde doen.

  Ik denk dat, met de toetreding van Oostelijke landen (Turkije incluis) de EU in ieder geval niet slechter af zal zijn… de relatieve macht van Frankrijk en Duitsland neemt af, er komen een paar grote lidstaten bij met (relatief) vrije markten, en een grotere vrijhandelzone is natuurlijk nooit verkeerd.

  En misschien zullen de Oostblok-landen zich wel opwerpen als voorvechters van een verminderde Europese regeldruk.

  Natuurlijk is en blijft de EU een bestuurlijke monstrositeit, maar ik zie geen problemen met de toetreding van Turkije.

 4. Naar mijn weten zijn er geen geweldoproepende Poolse priesters. In Turkije hebben we nu een premier die zichzelf als fundamentalist kenmerkt en ook voor wetten ijvert, die de vrouwen verder in het verdomhoekje drijft. Nou niet bepaald een liberaal persoon. Bovendien 65 miljoen moslims is 3x zoveel als de 20 miljoen die nu in geheel Europa wonen. Blijkbaar heeft Michiel 20 jaar op een onbewoond eiland gezeten, anders zou hij zeker de ernst van de situatie nu wel inzien. Sowieso moet de EU verdwijnen, daar zijn alle logisch denkende mensen wel over eens.

 5. [4] ETHNISCH EXPERIMENT

  Beste Michiel, even wat verduidelijking s.v.p.

  1) "De meeste argumenten tegen de toetreding van Turkije hadden zonder meer als argumenten tegen de toetreding van Oost-Europese landen tot de Europese Unie gebruikt kunnen worden;"

  -Begrijp ik goed, dat Turkije volgens jou moet worden toegelaten, OMDAT de argumenten TEGEN toetreding NIET eerder gebruikt zijn bij toetreding van de Nieuwe Lidstaten ?

  2) "…blijkbaar zijn miljoenen vrij in de EU rijzende moslims een angstaanjagender beeld dan miljoenen Polen die hetzelfde doen…"

  Hoe volgt deze conclusie uit het voorafgaande ? Wil je dat uitleggen ?

  3) "…Ik denk dat, met de toetreding van Oostelijke landen (Turkije incluis) de EU in ieder geval niet slechter af zal zijn…"

  Het experiment om een problematisch continent (Europa) voorgoed bloot te stellen aan vermenging met een eeuwenoude islamitische cultuur met historisch bewezen imperialistische tradities, lijkt mij in alle bescheidenheid wat onvoorzichtig, als ik zo vrij mag zijn, vriend. Was er niet een ethnisch oorlogje in de Balkan, niet zo lang geleden ?

  4) "…En misschien zullen de Oostblok-landen zich wel opwerpen als voorvechters van een verminderde Europese regeldruk…"

  Welke aanleiding brengt jou tot die veronderstelling ?

  5) "Natuurlijk is en blijft de EU een bestuurlijke monstrositeit, maar ik zie geen problemen met de toetreding van Turkije."

  Denk je werkelijk, dat toetreding van Turkije het bestuurlijke monstrum zou oplossen ?

Comments are closed.