Neelie Kroes is hoogst waarschijnlijk de nieuwe EU Commissaris voor mededinging. Zij moet dan EU wetten maken en bedrijven controleren die zich niet aan die wetten houden. Of waarvan zij vermoedt dat ze toch anders zouden moeten handelen.

Het gaat ons echter niet om “Neelie”.
Het gaat ons om de functie. Die hele functie zou niet moeten bestaan! Als u (zonder bedrog) zaken wilt doen, al of niet samen met anderen, wie ben ik dan om dat met geweld te verhinderen? Ik heb als mens niet het recht om dat te doen. Net zo min als iemand anders of een andere groep dat heeft.

En waar haalt Neelie dan de morele macht vandaan om dat wel te doen? Uit de verzameling politici die samen de EU vormen en die samen op een goede dag zichzelf die macht hebben toegeëigend? Ze hebben die macht voor zichzelf uit het niets gecreëerd!
Ja: “Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely” (Lord Acton)

Dit staat nog los van de bezwaren die door een aantal EU-Kamerleden tegen Neelie zijn geopperd. Zover wij het gehoord hebben, waren daar geen strafbare feiten bij. Al lijkt het alsof de bezwaren betreffende haar onafhankelijkheid wel degelijk grond hebben.

De hele vertoning om de benoeming van Neelie toont ook weer aan hoe ondemocratisch bij de EU alles in zijn werk gaat. Vraag u maar eens af hoeveel invloed “U” daar op hebt kunnen uitoefenen!

U begrijpt dat we Neelie hier noemen omdat zij nu net in de belangstelling staat. Maar ons bezwaar geldt voor al die andere Commissarissen evenzo. Om En dezelfde redenen.