Een aantal standpunten die Geert Wilders in het verleden verkondigde, kloppen met de libertarische ideeën. Maar daarom is hij nog geen Libertariër!

Een aantal libertariërs koestert nu de gedachte om met Geert Wilders tot een (nieuwe?) politieke partij te komen.

Dat kan, als Wilders zou willen meedoen met één van de lopende initiatieven:
–De reeds lang bestaande LP
–De Liberalen
–De Vrijheidslijst
–De Klassieke Liberalen (vergadering 14 september in Amsterdam)

of dat één of meer van deze initiatiefgroepen gaat samendoen met de nieuwe partij Wilders.

Geert Wilders heeft natuurlijk wat te bieden. Hij heeft bij voorbeeld een Kamerzetel en daardoor een forum waarin hij zijn ideeën kwijt kan. De Pers zal zeker een tijdlang achter hem aanlopen, en Wilders heeft een grote bekendheid.

Het zijn kansen die zeker het onderzoeken waard zijn. Maar toch blijft het belangrijk om de rationele grondslag van het libertarisme in de gaten te houden.
Laten we blijven beseffen dat te veel water in de wijn doen, de wijn waardelozer maakt. Erger nog is dat één druppel stront in een heel vat wijn, het hele vat waardeloos maakt.

Als libertariërs hun principes laten vallen om een korte termijn succes te behalen, zullen ze kapot maken wat er jarenlang is opgebouwd.
Dus, wel onderzoeken, maar wel stevig in je schoenen blijven staan!

8 REACTIES

 1. REALISTISCH ?

  EEN ZWALUW MAAKT NOG GEEN ZOMER

  Het ziet er m.i. nog niet naar uit, dat er concrete zaken kunnen worden gedaan tussen een of meer van genoemde groeperingen en Groep Wilders. Daarvoor ontbreekt eenvoudigweg voldoende draagvlak of structuur of beide.

 2. [1] Helemaal mee eens.
  Maar daarom blijft het belangrijk om waakzaam te blijven en de FEITEN onder ogen te zien.

  Las net in een publicatie dat De Groep Wilders, als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, vier Kamerzetels zou krijgen. En:
  "Wilders stapte vorige week uit de fractie van de VVD. Hij is verder gegaan als eenmansfractie en wil een nieuwe rechtse beweging opzetten."

  En Libertariers willen helemaal geen "rechtse" partij.

 3. [2]
  Klopt helemaal.
  Maar WIE zegt, dat Wilders een "rechtse" partij wil ? Dat hangt af van de vraag, bij wie hij het zoeken wil. Pim was ook niet "rechts", want hij was Pim. En zijn erfenis is over de Hollandse wateren uitgestrooid.
  Het eerste wat Wilders daarom zou moeten doen, is een politieke partijstructuur oprichten. Maar daarvoor mist hijzelf de tijd en voldoende stabiel imago of profiel, als je wilt. Dat begrijpt hijzelf ook wel. Dus kan hij misschien beter ergens onderdak zoeken. Als de LPF zich tijdig zou herstellen, zou dat een optie zijn. Anders komt hij paradoxaal genoeg mogelijk terug bij de afdeling Limburg van de VVD. Via de nieuwe Kieswet zou hij als regiokandidaat toch gekozen kunnen worden. Om te overleven, zal hij zich trouwens toch weer moeten compromitteren, want hij is geen Pim. Hoe langer dat proces duurt, hoe meer concessies hij moet doen.

 4. Afgelopen zondag zag ik het interview van hem bij Harry Mens. Wilders kwam op mij over als een conservatieve politicus die (terecht) opkwam voor zijn recht op een eigen mening die afwijkt van wat De Partij officieel voorschrijft. Hij verwees naar China als voorbeeld hoe het er bij de VVD momenteel aan toe gaat. Ik heb hem geen dingen horen zeggen die overkwamen als klassiek liberaal of libertaristisch, maar misschien heb ik niet goed opgelet…

 5. Het feit dat Wilders op 4 zetels staat is natuurlijk een kul argument om met hem in zee te gaan. dan zouden libertariers net zo goed met de SP in zee kunnen gaan, die staan immers op 12 zetels.

  Ik heb in zijn 10 punten geen *enkel* libertarisch punt kunnen vinden. Wilders is een (neo) conservatief, geen liberaal. Ik wens hem succes met zijn conservatieve beweging die hij zelf als "rechts" kwalificeert.

 6. We ontvingen een azonderlijke e-mail met de volgende constateringen:

  "Wat ik van Wilders weet is dat:
  1. hij Turkijë niet in de EU wil hebben (*wij* willen NL niet in de EU
  hebben, Turkije moet het zélf weten);
  2. hij zich niet kan neerleggen bij een standpunt van de meerheid van
  zijn partij;
  3. hij onloyaal is aan die partij, en de zetel waar zijn partij hem aan
  heeft geholpen misbruikt. Uiteraard moet hij toch vóór de verkiezingen
  hebben geweten dat zijn visie op dit punt afwijkt van de meerderheid?

 7. Wilders wil Turkije niet in de EU hebben, dat houdt in dat Wilders VOOR de EU is, en wel een EU die anderen wil buitensluiten. Wilders is kennelijk voor een fort Europa en niet voor vrijhandel.

  Liberalen zijn voor vrijhandel en tegen een EU, precie shet tegengestelde van wat Wilders wil

 8. ONBEKEND OF OPPORTUNISTISCH ?

  Wilders heeft nog geen beginselverklaring voor de Groep Wilders afgelegd. Hij zit voorlopig alleen voor zichzelf in de Tweede Kamer, maar geniet -hoelang nog ?- hier en daar het voordeel van de twijfel.

Comments are closed.