In de NRC van gisteren stond: “De verenigde Europese werkgevers willen een onmiddellijke stop van alle uit Brussel afkomstige sociale wetgeving. Vice-voorzitter Ernest-Antoine Seillère van de Europese werkgeversvereniging Unice zei dit tijdens een persbijeenkomst in Brussel.

Zowel de “oude” als de tien nieuwe EU leden hebben last van steeds nieuwe regels. Zo is de EU bezig met de regels in de uitzendbranche te veranderen.
Ook de milieuregels die vooral door de Nederlandse Pieter van Geel worden nagejaagd zijn hinderlijk, niet effectief en dus overbodig.

De werkgevers wijzen er op dat door het geritsel met het stabiliteitspact de geloofwaardigheid van de EU gevaar loopt. Volgens ons speelt dat al lang niet meer. Vanaf het moment dat dit pact ” in marmer gebeiteld” werd, hebben wij voorspeld dat de politici er zich niet aan zullen houden. De bewijzen zijn ondertussen geleverd.

De werkgevers hebben ook ervoor gepleit dat de Europese Commissie de “VennootschapBelasting” (VB) NIET moet harmoniseren. De UNICE secretaris generaal Philippe de Buck schreef naar Frits Bolkestein, de Interne Markt en Belasting Commissaris, dat die ontwikkeling alle belastingconcurrentie tussen de verschillende landen zou verhinderen. En dat is een noodzakelijk tegenwicht tegen de opwaartse druk van overheidsuitgaven. Al is UNICE, zegt de Buck wel voorstander van harmonisatie van de berekeningswijze.
Hij realiseert zich waarschijnlijk niet dat ook dit een stap naar verdere harmonisatie is.

Minister Gerrit Zalm pleitte deze week zelfs al voor een MINIMUMtarief van 30 % VB voor alle landen. (Ja, hij pleit voor minimum, niet maximum!) Ook dat is natuurlijk concurrentie remmend. Met het enorme gevaar dat het daarna gemakkelijk wordt om het tarief op 31 % te brengen, en dan op 32, enz. Net als de inkomstenbelasting begonnen is met 2 % en die is ondertussen ook opgelopen naar hoger dan 50 %.

Het overgrote deel van de werkgevers en hun vertegenwoordigers zijn pragmatisten, die elke keer in een compromis met de politici trappen. Ze willen “het maximaal haalbare” er uit halen, en vriendjes blijven omdat ze weten dat de politici grote invloed hebben op het verstrekken van nieuwe opdrachten.
Het gevolg is dat we nu in een soort fascistische EU en staat terechtkomen.
Zie ook het stuk:
De nieuwe ‘Geleide Economie’ van 9 september hieronder en
de “Eisen van de Franse Socialisten” van vandaag.

2 REACTIES

  1. Het valt gemakkelijk vast te stellen, dat "de werkgevers" zich sinds jaar en dag laten omkopen en uit elkaar spelen, als het gaat om "goede relaties" met de overheid.

  2. ik dacht dat Zalm 10% als minimum noemde, en niet 30%

    scheelt weer een paar jaartjes 😉

Comments are closed.