In Afghanistan zijn de verkiezingen voor een President vreemd gelopen. De inkt op de duim die dubbel kiezen moest voorkomen, bleek zo afwasbaar dat er zelfs iemand vertelde dat hij al vijf keer gestemd had.

Vijftien tegenkandidaten van Karzai hebben zich vanwege de “oneerlijke” verkiezing onmiddellijk teruggetrokken. Onbekend is of dat alleen door de afwasbare inkt veroorzaakt is en of er ook nog andere aanwijzingen waren.

De Verenigde Naties, die mede de eerlijkheid van die verkiezingen controleert, zegt echter dat ze “voldoende eerlijk” waren en dat een nieuwe verkiezing niet nodig is.
Hierbij te bedenken dat het wel de wens van de VN, en van de USA, is dat deze verkiezingen slagen, en ook dat Karzai die zou winnen. In hoeverre wordt hun oordeel daardoor beïnvloed?

Maar wat gaat er nu gebeuren?
We weten dat in Afghanistan de verschillende stammen een sterke zelfstandigheidsdrang hebben. Leggen de stamhoofden zich nu neer bij het “onvermijdelijke”?? Accepteren ze dat er nu een “democratisch gekozen” regering Karzai komt?
Of wordt dit een reden voor een versterkte tegenstand en terreur?
Wij vinden de kans op dit laatste groter dan 50 %.