Er komt een nieuwe EU Commissie. Romano Prodi zal opgevolgd worden door Durao Barroso en zich daarna meer met de Italiaanse politiek gaan bemoeien.
Bij het afscheidsfeest zal Romano veel lof worden toegezwaaid over de resultaten die er in de afgelopen vijf jaar zijn bereikt, waaronder:
-de uitbreiding van de EU van 15 naar 25 landen.
-de invoering van de euro
-het gereedkomen van een nieuwe Grondwet.

Wij geloven niet dat we daar nu echt blij mee moeten zijn.
Daarom bij de eerstvolgende kans dat maar laten blijken. Bij Grondwetreferendum: “EU – NEEN!”