In de NRC van gisteren lezen we dat de overheid intern zoekt naar 500 innovatieve ambtenaren.
Een hele klus lijkt me dat! Al is het op de tienduizenden maar een klein percentage.
Die moeten een voorbeeld zijn voor een “cultuuromslag”. Die moeten een voorbeeld geven en de andere ambtenaren stimuleren om meer met de burgers te gaan “samenwerken”.

Laat ik nou altijd gedacht hebben dat de overheid en de ambtenaren er waren om de burgers te “dienen”.

De overheid en de ambtenaren krijgen in feite hun mandaat van de burgers. Althans zo zou het moeten zijn, zelfs al zijn zij nu uitgegroeid tot een machtscentrum waar de gewone burger vreselijk weging invloed op heeft.
De (productieve) burgers (moeten) overigens wel de salarissen van die ambtenaren betalen.

De burgers worden echter weer een klein beetje bewust van de scheve huidige verhoudingen. De libertarische gedachte dat ieder persoon recht heeft op zijn eigen leven dringt steeds meer door. Ook al is er in het land nog veel te veel een lethargische instelling.

In de NRC wordt ook één van die Top-500 ambtenaren genoemd: ” Anneke van Houdt, Hoofd van de afdeling bedrijfsvoering en procesondersteuning bij het Burea Bestuursraad van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.”!
Die cultuuromslag wordt mede begeleid door ambtenaren van “het Expertisebureau Innovatie Beleidsvorming (Xpin) van de Rijksoverheid”. Deze moeten dan de andere ambtenaren leren dat ze meer moeten “samenwerken”.
Dit geeft ons tevens een indruk wat de overheid bedoelt met “innovatie”.

Misschien is het een stap in de goede richting als ambtenaren hun macht gaan uitoefenen via een methode die “samenwerking” als richtlijn heeft. Maar dat is dan nog ver verwijderd van hoe het zou moeten worden:
Overheid en ambtenaren, (als ze nog nodig en nuttig beoordeeld worden) moeten zich weer gaan realiseren dat ze dienaren van het volk zijn en als zodanig gaan handelen.