Vandaag hield Koningin Beatrix een toespraak in Straatsburg tot het Europees Parlement.

Meestal is het interessant te horen wat de Nederlandse Koningin te vertellen heeft. Ook al zijn we het met heel veel van haar meningen niet eens. Haar teksten gaan wel vaak over zaken die er op een bepaald moment spelen.
Voor zover we het hebben kunnen bestuderen, hier een eerste commentaar.

i>Ze zei dat er van de oorspronkelijke bevlogenheid voor het Europa-ideaal nog maar weinig over was.
Dat klopt wel. En dat is nogal logisch. Er is zoveel politiek schandaal, slecht beleid en een steeds grotere drang om de burgers te betuttelen, dat idealen al lang vervlogen zijn en dat het nu de mensen steeds meer gaat irriteren. (Zie de vele HUBlog stukjes met NEE.)

De mensen hebben zorgen voor de toekomst.
Ook dat klopt. Het komt ook overeen met het gisteren verschenen rapport van het NL Sociaal en Cultureel Planbureau. 1) De grotere betutteling vanuit Brussel maakt dat je niet weet wat de toekomst gaat brengen. Allerlei nieuwe regelingen hangen in de lucht, en wat die over x jaar voor invloed hebben, kan niemand overzien. Alleen al te denken aan wat gaat het Europese leger straks allemaal doen?

De EU heeft deelnemers een ongekende welvaart gebracht.
Daar hebben toch wel heel grote twijfel aan. Een deel van die welvaart komt voort uit het gedeeltelijk afschaffen van grenzen. Maar daar heb je geen EU voor nodig. Dat was trouwens ook al aan de gang ten tijde van de EEG, een “economische” gemeenschap.
Al die andere maatregelen vanuit de politiek zijn eerder een belemmering voor de welvaart.

Beatrix sprak in het Nederlands, onder andere om te benadrukken hoe belangrijk de eigen taal is!
Maar ze gaf wel advies om meer talen te leren om elkaar beter te verstaan. Wat is er dan eenvoudiger om allemaal Engels te gaan spreken? In de EU-bureacratie kom je dan meteen af van alles vertalen in meer dan 20 talen.

De Unie moet ook zorgen voor de eerbiediging van de rechten van de individuele burger.
Wel, om maar een beetje in de buurt van een vrije libertarische maatschappij te komen, moet er dan wel in die bureaucratie een grote mentale aardverschuiving optreden.
En als Beatrix in de volgende zin zegt dat de Unie daarvoor meer bevoegdheden nodig heeft, dan koerst ze precies de verkeerde kant op.

En over drie dagen, vrijdag, gaan de staatshoofden al vast de nieuwe Grondwet ondertekenen die de macht van de EU nog meer gaat vergroten.
De weg naar een vrije maatschappij zal nog lang en moeilijk zijn.

———————————————-
1) Een goed commentaar op dit rapport vindt u op MeerVrijheid:
“De Rode Draad” http://www.meervrijheid.nl/…