Terroristen hebben de gijzelaar Kenneth Bigley vermoord door hem na drie weken gevangenschap te onthoofden. Volgens een Amerikaanse publicatie op DrudgeReport is hij al de 28-ste gijzelaar die vermoord is.

Wat er gebeurt, is dat er een aantal mensen zijn die iets willen verwezenlijken en voor geen enkel middel terugschrikken om dat doel te bereiken.
Dit gaat zover dat ze mensen die er niets mee te maken hebben, of die persoonlijk helemaal niets kunnen doen aan het bereiken van dat doel, benadelen en in het uiterste geval zelfs vermoorden.
Ieder beschaafd mens zal dit afkeuren.

In Nederland worden thans door de vakbonden en hun makkers stakingen voorbereid en de dreiging daarvoor is nu heel reëel. Ook daarbij worden onschuldige mensen, die niets kunnen doen aan de eisen van die bonden, of zelfs er tegen zijn, benadeeld. Ze worden in de uitoefening van werk, of plezier, gehinderd. Zij het op een zachtere (beschaafdere???) manier, zij worden ook gegijzeld.

Het verschil met Bigley is nog enorm groot. Maar de basis en het principe zijn hetzelfde.