Het BNP kan men zien als een maat voor wat er in een land geproduceerd wordt.
(Ook al zetten we nog grote vraagtekens bij de manier waarop dat gemeten wordt)
Los daarvan, wordt officieel gehanteerd dat op basis hiervan de gemiddelde productie per persoon in de Verenigde Staten 55 % hoger is dan in de EU.

In een toespraak voor de EU zegt Laurens Jan Brinkhorst, Minister van Economie in NL, dat “we moeten langer werken om dat in te halen”.
Wel, mijn eerste reactie is: “Wat let je? Ga je gang. Maar bemoei je niet met wat ik, of andere mensen willen.” Maar dat is wat Laurens Jan nu zo graag wil. Hij wil zich bemoeien!
Daarvoor is de EU voor hem een machtsmiddel.
En de eenvoudige verklaring van die grotere productie, en daardoor grotere welvaart, is simpel doordat er in de US toch noch steeds veel meer, en grotere, VRIJHEID is dan in de EU.

En daarom is het nuttig als u, hij, en ik proberen die macht van die EU over ons te beperken.
De eerstvolgende reële mogelijkheid is om bij de stemming over de EU-Grondwet te stemmen: “EU – NEEN!”

1 REACTIE

Comments are closed.