De Commissie van de EU wil een nieuw crisiscentrum inrichten tegen terroristische aanvallen binnen Europa.
Op zichzelf klinkt het niet gek om bepaalde activiteiten en informaties centraal beschikbaar te stellen.
Maar wij zien toch grote gevaren hierin.

Ze willen o.a.:
-gedurende een noodsituatie bij elkaar brengen vertegenwoordigers van alle relevante Commissie diensten.
-opzetten een centraal waarschuwingssysteem, Argus, om alle systemen in de lidstaten met elkaar te koppelen.
-bepaalde noodsituaties kunnen zo ernstig zijn dat overall coördinatie over alle lidstaten is vereist
-moistens een miljard euro besteden aan research betreffende veiligheid in Europa: Energy, communications, health, food and transport are among those “critical infrastructures” that are at increased risk of “catastrophic terrorist attacks”.
-veel scherpere controle op liefdadigheidsinstellingen; een groot deel van dat geld komt in handen van terroristen.

Dit alles staat dan nog los van “the EU’s anti-terrorism co-ordinator Gijs de Vries”die ook nog met voorstellen moet komen!

We zien alweer een sterke centralisatie van macht. Machtsconcentratie onder het mom van anti terrorisme. Terwijl directe hulp en directe acties toch noodzakelijk heel decentraal moeten plaats vinden.

Laten we daarom maar beginnen met onze eigen boontjes te doppen,
en de eerste stap daarvoor is: “EU – NEEN!”