Op de libertarische borrel in Rotterdam op 8 oktober kwam onder andere het gesprek op Cryogene suspensie en Transhumanisme.

Beide, samenhangende, onderwerpen hebben te maken met een mogelijke volgende levensfase van de mens in het algemeen, of van elk willekeurig nu levend individu.
Eenvoudig gezegd is dat wat er nu speelt de mogelijkheid om direct na je dood je te laten invriezen. Als dan na x jaar een middel gevonden wordt om je ziekte (of wat dan ook) te beheersen, kun je weer ontdooid worden en een nieuw leven gaan leiden.

Interessante onderwerpen, die op zichzelf niets met libertarisme te maken hebben. Maar omdat door overheden zoveel moeilijkheden in de weg worden gelegd, krijgt het een duidelijk libertarisch facet.
Immers het libertarisme stelt dat iedereen zelf met zijn eigen lichaam mag doen wat hij of zij wil.
Dus ook voorzieningen trachten te treffen voor wat er met zijn lichaam moet gebeuren na zijn dood.

Er is in Nederland een vereniging die streeft naar het gemakkelijker maken van de benodigde procedures. George Overmeire weet er veel meer van dan uw dienaar. Geïnteresseerden kunnen informatie vinden en contact zoeken via zijn websites:
http://www.transhumanisme.nl/
http://www.georgeovermeire….

Zie ook:
Levensverwachting 292 jaar? Door Theo Richel
Gerontologen vragen om publiek debat
http://www.libertarian.nl/N…
en
Onsterfelijkheid: de laatste grens van de Vrijheid Door David Nicholas
http://www.libertarian.nl/N…