Een burgemeester heeft een aantal wettelijke taken. Een van zijn specifieke taken wettelijk opgelegd, is de handhaving van de openbare orde. De socialistische burgemeester Job Cohen heeft dus ook die taak. Hoe hij die taak pleegt uit te voeren, daar hebben de gevluchte en andere bewoners van de Diamantbuurt het een en ander over te vertellen.

Die werden jarenlang getreiterd en geterroriseerd door een groep allochtone Medelanders, die al die tijd hun gang mochten gaan van Job. Waarom ? Simpel, hij wil geen rottigheid in ZIJN straat, laat staan in ZIJN huis.
Mijn grootvader was voor WO-2 ook burgemeester. Dat was in de crisistijd. Er braken toen ook geregeld relletjes uit. Daar stuurde hij strijk en zet onmiddellijk de politie op af. Die relletjes werden in de kiem gesmoord. Dat zinde de rooien niet. Zij besloten dan ook op een bepaald moment het huis van mijn grootvader binnen te dringen en daar amok te maken. Ook daar werd door de politie heel gauw een eind aan gemaakt.

Maar de salonsocialist Job Cohen (“de boel bij elkaar houden”) riskeert geen amok in zijn woning.