Vandaag is in Amsterdam de (o.a.) door de vakbonden georganiseerde protestdemonstratie tegen de bezuinigingen. Er worden veel mensen verwacht. Hun reis wordt betaald. (Uit vakbondsgeld, mede door u opgebracht)

Natuurlijk zijn wij voor het recht om te demonstreren. Maar het is ook goed om dit soort acties objectief te bekijken en daarom publiceren we hieronder een artikel dat Peter Siebelt ons stuurde van Fleur Agema, Statenlid van Noord-Holland:
De leugen van “Keer het tij”.

De overheid heeft jaren geleden met vakbonden, werkgevers afspraken gemaakt over sociale voorzieningen. Die gedwongen verplichtingen voor alle werkers hadden ze nooit mogen maken. Maar als je ze maakt, en je ziet dat het fout loopt, en je wilt op je schreden terugkeren, dan behoor je wel je contract na te komen en de schade te vergoeden.
Het is onjuist om gewoon te vertellen dat de afspraak niet meer doorgaat en dat de “rechthebbenden” bepaalde voorzieningen gewoon niet meer krijgen. Logisch voelen velen het als een onrecht dat zij jarenlang betaald hebben voor anderen, en dat als ze zelf aan de beurt zijn, dat ze dan in de kou mogen staan.
Uiteraard wordt dit mede veroorzaakt door het foutieve “omslagstelsel” waarbij de huidige werker betaalt voor de “ontvangers” van nu; in tegenstelling tot een verzekering waarin je echt rechten opbouwt.

Hier volgt: De leugen van Keer het tij.

De leugen van Keer het Tij.
Door Fleur Agema Statenlid Noord-Holland

Dagblad De Telegraaf meldde zondag op haar site dat het platform Keer het Tij inmiddels haar vijfhonderdste aangesloten organisatie heeft mogen begroeten. Keer het Tij meent hiermee te stellen dat het inderdaad menens is tegen de bezuinigingen van het kabinet Balkenende. Maar wie bedondert wie nu eigenlijk?

Keer het Tij beweert een links maar vooral sociaal platform te zijn dat tegen de bezuinigingen van het kabinet strijdt. Volgens hen zijn het de minima die door de bezuinigingen het zwaarste getroffen worden. En dat is deels ook zo, maar veel losbandige overheidsuitgaven hadden jaren geleden al geschrapt kunnen worden als onze kabinetten het lef hadden gehad om te bezuinigen op die vijfhonderd geldverslindende organisaties en op ontwikkelingssamenwerking.
Dat getal ‘vijfhonderd’ verdient toch een nuancering. Wanneer je het imponerende lijstje op de site van http://www.keerhettij.nl eens naloopt dan zie je dat 34 afdelingen van Groenlinks, 18 afdelingen van de PvdA en zelfs 48 afdelingen van de SP samen al goed zijn voor 100 aangesloten organisaties. Zo kan ik het ook.

Om wat meer over het platform te weten te komen, toog ik vorig jaar op 20 september samen met een paar politieke vrienden naar de manifestatie van Keer het Tij op het Museumplein in Amsterdam. Wij zijn die middag erg geschrokken van het kaliber van die aangesloten organisaties. Zo presenteerden veel kraampjes extreem linkse pamfletten en beeltenissen. Er werden ook boeken te koop aangeboden waarin links terrorisme gesteund wordt en er werden zelfs handleidingen voor het uitvoeren van terroristische acties aangeboden; deze boeken zijn niet in een gewone boekhandel te koop. Er waren ook kraampjes met vererende beeltenissen van Che Chevara. Op één kraam lagen zelfs een paar stapels stickers met op een aantal de verering van Bin Laden en op andere de beeltenis van één van de vliegtuigen op het moment dat deze op 9/11 het WTC in New York in vloog met daaronder een goedkeurend onderschrift. Zéér shockerend. En des te shockerender is het feit dat de politieke partijen PvdA, Groenlinks en SP bij deze manifestatie hierbij betrokken zijn!

In de doelstelling van de manifestatie Keer het Tij worden de zorgen om de armoede van de minima als voornaamste doel naar voren gebracht. Maar het viel ons op dat slechts één (!) van de kraampjes (die van de werkgroep ‘De Arme kant van Nederland/EVA’) zich daadwerkelijk richtte op de armoede van de onderkant van de samenleving. De rest van de aangesloten organisaties bestond uit allerhande belastinggeldverslindende buitenparlementaire belangenclubjes. Het doel van deze clubs heeft over het algemeen tot gevolg dat er met het gekregen subsidiegeld schade wordt berokkend aan de Nederlandse samenleving en dat zij de democratische besluitvorming (wanneer die niet strookt met wat zij vinden) proberen te traineren.

De Edmund Burke Stichting presenteerde vorige week een onderzoek waarin zij stelt dat bijna 80% van de 22 miljard euro die er in Nederland op landelijk niveau rondgepompt wordt in subsidieland, onzinnig is. Dat is toch zo een 17 miljard euro per jaar. Wanneer je dat deelt door het aantal inwoners van Nederland, dan heb je het over ruim 1000 euro per inwoner! Voor een gezin met twee kinderen heb je het dan over ruim 4 duizend euro per jaar en dat is bijna 350 euro per maand (bijna achthonderd gulden!). Dit staat los van wat er bespaard kan worden op de ruim 4,1 miljard euro die Nederland geeft aan ontwikkelingssamenwerking en waarmee ‘wij’ gemiddeld vier keer zoveel geven als andere westerse landen.

Waarom strijden nu juist deze vijfhonderd organisaties voor de minima wanneer ze om de minima te helpen nu juist het beste zichzelf kunnen opheffen? Nou niet voor de minima dus, maar voor zichzelf. Immers, met een links kabinet zijn zij opnieuw verzekerd van een niet aflatende geldstroom richting hun stichtingskassen. De minima worden gebruikt om datgene in stand te houden wat juist afgebroken dient te worden, wil de minima het financieel beter krijgen.

Zaterdag lopen Wouter, Agnes en Femke voorop, ze roepen dan dat ze tegen de armoede zijn en dat ze het opnemen voor de minima, maar eigenlijk gaat het hen om hun vriendjes die in dienst zijn bij al die buitenparlementaire belangenclubjes. Want zoals de dame van de Mileufederatie Noord-Holland zei toen ik haar vroeg naar het aantal vrijwilligers dat er voor die organisatie werkte:
“Er werken hier geen vrijwilligers, iedereen wordt hier netjes betaald.”
Geen idealisme dus, maar betaalde banen die in voor- maar vooral in tegenspoed in stand gehouden dienen te worden.
Van ons zuurbetaalde belastinggeld wel te verstaan.
De leugen regeert gelukkig op dit moment niet, helaas ontbreekt het onze regering aan lef om de juiste stappen te nemen.
“Keer het Tij”, hef al de aangesloten en gesubsidieerde organisaties op!
———————————————————————–
Fleur Agema info@fleuragema.nl http://www.fleuragema.web-l…