Vandaag een wijs mopje van de scheurkalender.

Friedrich II van Pruisen, vroeg eens cynisch aan zijn lijfarts Zimmerman:”
“Zeg eens, Zimmerman, hoeveel mensen heb jij al onder de grond gestopt?”
” Wel, eh, heel wat minder dan uwe majesteit, . . en met veel minder roem”
was zijn antwoord.