Uit de pers begrijp ik dat hooggeplaatste politici op kosten van de belastingbetaler privé-lessen ontvangen over de wijze waarop zij zich het beste aan de massa kunnen prostitueren.
Annnette de Nijs kreeg vier tot vijf uur per week les en kostte de belastingbetaler 47.100 euro voor het duidelijk werd dat voortzetting van de lessen geen zin had.
Van der Hoeven kreeg zes lessen, Zalm krijgt nog steeds les, Verdonk heeft negen lessen ontvangen, Schulz van Haegen twintig lessen. Rutte heeft de lessen uit eigen zak betaald, zoals het uiteraard behoort.
Totaalkosten voor de belastingbetaler bedragen tot op heden 68.500 euro.

Het lijkt mij belangrijk( als met de lessen niet op korte termijn gestopt wordt), in het vervolg de lessen niet achter gesloten deuren te geven, maar op voor het publiek toegankelijke locaties en dat er video-opnamen van gemaakt worden, opdat de belastingbetaler via een website of de televisie duidelijk gedemonstreerd kan worden, wat precies onderricht wordt teneinde de politici beter in staat te stellen, hun cliëntèle op te lichten en te besjoemelen.

Ik raad de dames en heren politici aan om, zoals in de Filippijnen gebruikelijk is, eerst op eigen kosten een acteursopleiding te volgen en pas daarna de politiek in te gaan. Dan immers is hun succes beter gewaarborgd en hoeven simpele zaken zoals
– make-up
– onder welke hoek de camera ingekeken moet worden
– op welke momenten streng gekeken, geglimlacht, geschaterd of a la Erika Terpstra geschuddebuikt moet worden,
na het behalen van het acteursdiploma niet meer onderricht te worden.

Tevens hoeft dan de belastingbetaler niet meer op te draaien voor de kosten van shows waarvan hijzelf het slachtoffer wordt.
Hugo van Reijen