Niet door de temperatuur, vochtigheid of windsnelheid die er in onze omgeving heerst.
Maar wel door het milieu van het verstand en de irrationele politieke communicatie in de maatschappij.

De laatste dagen is er weer veel aandacht voor een nieuw rapport dat stelt dat er in Nederland zowat de allerslechtste situatie van de hele wereld is betreffende stikstofoxide NO2.
En wat denk je? Pieter van Geel springt daar weer bovenop en gebruikt het als extra argument om zijn plannen voor strengere milieuvoorschriften door te voeren.

Dat dit onverantwoordelijk is hebben we al eerder omschreven. De Kyotomaatregelen halen niets uit behalve dat ze de economie verzwakken en de werkloosheid vergroten.
Bovendien zal een hoop geld van het Westen naar Rusland gaan, terwijl er nul moleculen CO2 minder de lucht in gaan.

Het is nuttig om de twee reacties van Hans Labohm hierover te lezen:
Laatste aflevering in de Kyoto Soap
http://www.libertarian.nl/N…
Ondanks krachtige oppositie van prominente wetenschappelijke en economische adviseurs heeft President Poetin besloten goedkeuring aan de Doema te vragen voor de ratificering van het Kyoto-verdrag.
En
Nieuwe wetenschappelijke inzichten werpen ander licht op klimaatverandering
http://www.libertarian.nl/N…
In zijn artikel ‘Toekenning vredesprijs is ook terechtwijzing voor VS’, construeert Mark Hertsgaard een gekunsteld verband tussen de toekenning van de Nobel vredesprijs aan de Keniaanse milieubeschermster Wangari Maathai en kritiek op de weigering van de VS om het Kyoto-verdrag te ratificeren.

En van A.C. De Goederen
http://www.libertarian.nl/N…
“Is ‘Kyoto’ nog wel de maatstaf voor het Europese milieubeleid?”.
Deze vraag stelde Loyola de Palacio, Eurocommissaris voor Transport en Energie, vorige week in het Europees Parlement