Tot onze verbazing lazen we dat het geweld in Irak nog vele malen groter is dan we dachten.
We vernamen dat er op dit ogenblik in Irak 80 (tachtig!) aanslagen per dag (per dag) plaats vinden. Een toename van 100 % ten opzichte van een maand geleden.

Op de eerste plaats betekent dit dat de coalitie troepen samen met de bevriende Irakezen, de situatie nog lang niet meester zijn. Eerder het tegendeel.
Op de tweede plaats kan deze vergrote activiteit een afstemming zijn voor de Amerikaanse verkiezingen. Al Qaida en consorten hebben immers al eerder verklaard dat ze alles zullen doen om de herverkiezing van George Bush te voorkomen. Zij denken dat Kerry een veel zachtere figuur is waarvoor ze niet zo bang hoeven te zijn. En door die aanslagen, en liefst zoveel mogelijk Amerikaanse slachtoffers, verwachten de terroristen dat er meer stemmen naar Kerry zullen gaan.
Voor een deel zullen ze daar gelijk in hebben. Uit wat we tot nu van Kerry gezien hebben, valt te concluderen dat hij veel meer zal luisteren naar de Verenigde Naties. En als het daar aan ligt, krijgen de terroristen inderdaad meer rust.

Zelfs al denken we dat een verkiezing van Kerry, zeker op de korte termijn, geen echte grote veranderingen zal brengen, toch blijft de vraag of we daar blij mee moeten zijn.