Op 29 oktober a.s. wordt de Europese grondwet getekend door de leiders van alle aangesloten lidstaten en wordt deze grondwet van kracht wanneer het tevens door de individuele nationale parlementen wordt geratificeerd.

In tegenstelling tot wat wordt gezegd door politici is dit wel degelijk een grondwet die de nationale grondwet overtroeft. Waarom is dit zo alarmerend?

Allereerst is de beoogde Europese grondwet een gedrocht, vanwege de lengte en inhoud van dit document. Het beslaat meer dan 200 pagina’s en 34 hoofdstukken en is voor de meeste leken en niet-juristen een moeilijk document om doorheen te worstelen. De Nederlandse grondwet is precies het tegenovergestelde, want dit document beslaat maar 8 hoofdstukken en zo’n 14 pagina’s. Als er al veel wordt gesteggeld over de Nederlandse grondwet hoe moet dat dan met zo’n enorm Europees document. Zelfs de Amerikaanse grondwet heeft maar 18 pagina’s en daar is veel discussie over de verschillende amendementen die hebben plaatsgevonden in de twee eeuwen sinds deze werd geschreven in 1776.

Ten tweede, wanneer men het document wat nauwkeuriger onder de loep zou nemen dan blijkt het niet zozeer een ‘grondwet’ te zijn, maar meer een verzameling van verdragen en ‘sociale beleidsinitiatieven’. Dus onze Eurofiele politici hebben wel degelijk een ander Europa voor ogen dan de Europese volkeren zelf. Waarom dan die ophef over ‘eindelijk’ een Europese grondwet. Zoals gewoonlijk proberen politici mensen zand in de ogen te strooien, want deze ‘grondwet’ tast regelrecht de nationale soevereiniteit aan, want als we bedenken dat straks alle wetten door het Europese parlement worden geïmplementeerd dan is een voorbode voor een superstaat à la VS met alle accessoires, zoals euro-grondwet, euro-rechtspraak, euro-politie, euro-leger en straks ook euro-president met verregaande bevoegdheden.

De dictatuur zien we al in de vorm van het koeieneren en overheersen van kleinere landen zoals Nederland. Minister Zalm heeft diverse malen geprobeerd om hier tegenin te gaan, maar tot dusverre zonder succes. De Europese trein onder leiding van Frankrijk en Duitsland blijft voortdenderen. Het dilemma voor onze politici, of ze nu eurofiel zijn of niet is namelijk dat ze zich gecommiteerd hebben in het verleden aan de doelstelling van één Europa. Dit beperkt hen om al te kritisch te zijn over de strategie die wordt bepaald door de Frans-Duitse as. Deze politici kunnen niet meer terug zonder hun geloofwaardigheid te verliezen. Integendeel, sommigen doen een vlucht naar voren zoals Bolkestein om de EU behulpzaam te zijn in het maken van nog meer draconische wetten. Het is daarom geen wonder dat de tegenstand in geheel Europa almaar groter wordt. In een land als Nederland wil bijvoorbeeld al een vijde deel van het volk de EU verlaten en 60% zou dolgraag de oude gulden in ere wilen herstellen.

Ik wil daarom in navolging van het gerenommeerde Engelse blad The Economist iedere Nederlander met klem oproepen om tegen deze ‘grondwet’ te stemmen. Als deze grondwet wordt weggestemd in Europa is dat het begin van de bevrijding van de onvermijdelijke EU-dictatuur.

Albert Spits is bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting

http://www.economist.com/op…
http://www.grondweteuropa.nl/

1 REACTIE

  1. Gachte redactie

    Het gedrag van dhr. Zalm doet me denken wat men in Duitseland zij toen men ontdekte dat er diverse koncentratie kampen waren waar de ergste dingen hebben plaats gevonden die je maar kan bedenken, Dit wisten wij niet(sorry mijn duits is niet zo goed).
    Groeten
    Frak Mens

Comments are closed.