De “vrije” pachters in het oude Romeinse Rijk, ook als ze naar een ander land verhuisden, bleven als slaven onderworpen aan de regels van het land van oorsprong.
In Europa blijven de “vrije” burgers, ook als ze naar een andere lidstaat verhuizen, als slaven onderworpen aan de belastingplicht in hun land van oorsprong.

Zie dit artikel van Frank van Dun uitgebreider op http://libertarian.nl/NL/ar…

Duidelijk dat ons advies voor het referendum blijft: “EU – NEEN!”