HUBlog is succesvol en wordt door steeds meer mensen bezocht.
Dit is de aanleiding dat de diverse medewerkers met het oog op de toekomst besloten hebben tot een vernieuwing van deze site.

Als één van de belangrijkste verbeteringen is besloten om een meer algemeen herkenbare naam te kiezen en die is geworden: “de VRIJSPREKER”.

Deze naam geeft beter weer wat er plaats vindt, en is ook eenvoudiger aan vrienden en kennissen door te geven.

Binnenkort zult u dus bij het inloggen op een site met de naam “VRIJSPREKER” terechtkomen.
De hoofddoelstelling – actueel maatschappijcommentaar te verstrekken vanuit een libertarisch perspectief – zal niet veranderen.

Het spreekt vanzelf dat we daarbij zo objectief mogelijk trachten te blijven, en we verwachten dit ook van de personen die reacties leveren. Op scheldpartijen zullen we trachten niet te antwoorden, en deze zelfs van de site te verwijderen. Een filtering vóór het plaatsen zullen we niet invoeren. Iedereen kan vrij (en verantwoordelijk!!) zijn mening ventileren.
Samen zullen we zodoende werken aan een vrijere, betere maatschappij.

We zullen de juiste datum van de vernieuwing vermelden zodra de benodigde ombouw ver genoeg gereed is.