Tot onze verbazing zagen we deze kop boven een artikel van Jacob (“Bumper”) Hornberger op de site van de Future of Freedom Foundation (FFF). Bumper is de “President” van die bekende libertarische stichting.
Zie http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art743

Wij kennen Bumper, en zijn anarchistische houding al jarenlang en waren daarom zeer benieuwd naar zijn nieuwe houding.
Het blijkt nu, dat deze sterk overeenkomt met onze houding t.o.v. het “NEEN” stemmen in een eventueel EU-Grondwet referendum. Bumper is het met ons eens dat stemmen voor de minste van twee kwaden, blijft stemmen voor een kwaad. Dit is dus immoreel.

Maar als je stemt voor iemand, of een groep, DIE ALLEEN MAAR KWAAD WIL AFBREKEN, dan moet dat wel kunnen. Daar is niets immoreels aan. Zo komt Bumper tot de conclusie dat je dus wel kunt stemmen voor de US-Libertarische Partij. Die wil immers alleen maar alle hindernissen voor het individu opheffen.
En hetzelfde geldt dan voor andere partijen met dezelfde filosofie.

Voor de duidelijkheid:
–Stemmen op iemand of partij die aan anderen toch dwingende zaken wil opleggen, is immoreel. Zelfs als dat de minste van twee kwaden is. Dan is het alleen maar juist om je van stemmen te onthouden. Dus STEM NIET.
–Stemmen op iemand of partij die uitsluitend geweld tegen het individu wil afschaffen, is verstandig en moreel.

Pragmatisch geldt daar bovenop, dat zonder deze weg, je in de realiteit nooit een grotere vrijheid kunt bereiken.
Bumper zegt daarover:” the no-vote crowd has to be among the most depressed members of the libertarian movement. Why? Because if the American people really do follow their no-vote advice, they have virtually no hope for achieving freedom in their lifetime.”

Wij hebben daarbij (nu nog) de aarzeling of de “persoon” waar je op stemt, dit straks, als hij/zij in het Parlement zit, dit ook blijft waar maken. We zagen in het verleden zo vaak dat als iemand eenmaal “op het pluche zit” dat hij dan gemakkelijk zijn vroegere beloftes vergeet.
Maar zonder vertrouwen kom je natuurlijk ook niet veel verder, en is het mogelijk verstandig om dat risico maar te lopen.

De mening van een respectabel libertariër als Bumper Hornberger versterkt onze wil om alles te doen wat mogelijk is om een zo groot mogelijke NEEN-stem te krijgen voor het eventuele EU-Grondwet referendum.

http://www.libertarian.to/NewsDta/templates/news1.php?art=art743