De democratische presidentskandidaat John Kerry is door de Katholieke Kerk geëxcommuniceerd vanwege zijn verklaringen over zijn standpunt ten opzichte van abortus.

Kerry verdedigt zijn standpunt als praktiserend katholiek dat hij persoonlijk tegen abortus is, maar dat iedere vrouw het recht heeft om daar zelf over te beslissen.
En dat valt in de Kerk niet goed. Die ziet abortus als moord.

Geëxcommuniceerde katholieken mogen geen enkel katholiek sacrament ontvangen, (zoals bvb het huwelijk) niet deelnemen aan de eucharistie en zelfs geen katholieke begrafenis krijgen.

We vragen ons af wat dit betekent voor Rocco Buttiglione, de kandidaat-Commissaris voor de EU. Die verklaarde immers onlangs dat hij abortus zonde vindt, maar niet strafbaar.
Dit is wel akelig dichtbij de verklaring van Kerry.

Of gaat het nog verder en is het voor elke katholiek niet mogelijk om aan een regering, overheid, mee te doen die abortus op de een of andere manier tolereert? Dan moeten er nog een hoop weg, of geëxcommuniceerd worden.

Deze Kerry excommunicatie zal zeker een steuntje zijn voor George Bush. Het zal een aantal katholieken bewegen om niet op Kerry te stemmen.

Hieruit blijkt de invloed van “Het Vaticaan” op het gebeuren in de Verenigde Staten, ja zelfs op de hele wereld.
Eveneens hoe groot de invloed is van een kwestie als abortus.