Het Klassiek Liberaal Platform (Amsterdam) komt 7 oktober 2004 bijeen in cafe Prinsengracht 96 om 20.00 u. Alle serieuze belangstellende sympathisanten zijn van harte welkom. Toegang gratis. Zie Agenda:

Voorlopig definitieve agenda:
1. Opening, welkom nieuwe gasten
2. Notulen 14 sept. (zie separate mail)
3. Ingekomen: Notities van Hub, zie separate notulen 14 sept.
4. Discussie Klassiek-Liberale Beleidslijnen F.Bastiatstichting
5. Handbook for Congress (Cato) , Libertarian Nation
6. Doel en Basisprincipe / Terugdringen van overheid
7. Strategieen
8. Evaluatie en besluiten
9. Sluiting tussen 22.00 en 23.00 uur.

Volgens Hub gaat het erom, of wij tot keiharde uitgangspunten in de zin van een libertarische grondwet kunnen komen HUBLog) dan wel The New Convenant op http://www.libertarian.to

Hoe lang blijven wij in los verband brainstormen, zoeken wij aansluiting of gaan we de boer op ? En wat vinden wij van onze naam ?

Tot 7 oktober om 20.00 u. in Prinsengracht 96

Klassiek-liberale groeten,
Harry Stulemeijer