Vrijdag kwamen in Rotterdam een aantal libertariërs bij elkaar om onder het genot van een borrel en buffet met elkaar van gedachten te wisselen en te vernemen wat er zich op het gebied van LIBERTARISME in Nederland (en daarbuiten) afspeelt.

We zullen daar nog wel meer over vermelden; vandaag alleen een impressie betreffende informatie over Libertarische Politieke Partij(en).

Op dit ogenblik zijn er in Nederland 4 (vier) bestaande, of in een soort oprichtingsstadium, politieke partijen.
Dit zijn:
—– De reeds jarenlang bestaande “LIBERTARISCHE PARTIJ” de “LP”
http://www.LibertarischePar…
—– De “VRIJHEIDSLIJST”
http://www.vrijheidslijst.nl
—– “De LIBERALEN”
http://www.deliberalen.nl/
—– Het “KLASSIEK-LIBERAAL PLATFORM”
http://www.libertarian.nl/c…

Op de hier genoemde bijeenkomst werd (onder andere) getracht te begrijpen wat nu precies de verschillen tussen die “partijen” zijn. Maar dat is toch niet erg duidelijk geworden.
Voor een commercieel bedrijf is het noodzakelijk dat het zich onderscheidt van alle andere. Het moet een “Uniek Verkoop Argument” hebben. Anders kunnen klanten net zo goed bij een ander kopen.
Zo zou het ook verstandig zijn als die partijen duidelijk maken wat ze willen, en waarom dat zij net de beste zijn om de steun van de libertariërs te krijgen. Concurrentie zou dan goed zijn!

Een opmerking dat de nieuwere partijen iets proberen omdat de LP “niets” doet, werd door de voorzitter Toine Manders ontkend. Hij stelt dat zij zelfs de enige zijn die wat doet. Zij hebben elke maand in Den Haag een bijeenkomst waar libertarische ideeën besproken worden.

Het zou nuttig zijn voor de ontwikkeling van het libertarisme als de verschillende groepen eens duidelijk konden maken waar het unieke punten, verschilpunten nu eigenlijk liggen.

Wij stellen HUBlog daar graag voor beschikbaar.