Maria van der Hoeven is weer in het nieuws.
Als Minister van Onderwijs heeft ze het belangrijk gevonden om het homoblad Ezpreszo uit de belastingopbrengsten te financieren om het blad op grote schaal op Middelbare scholen te verspreiden.
Dit met het idee om homoseksualiteit beter bespreekbaar te maken.

Tientallen directies hebben het blad echter geweigerd. Zij vinden dat er te grove taal in wordt gebruikt en niet juist om de inhoud, waaronder zoenende stelletjes, zo maar onder de leerlingen te verspreiden.

Maria is boos, net als een aantal Kamerleden. Ze wil dan ook maatregelen tegen die weigerende scholen nemen. Welke????
Nu dachten we onlangs gehoord te hebben dat het de bedoeling is dat de scholen meer zelfstandigheid moeten krijgen. Is wat Maria wil en doet dan niet de verkeerde weg?
Is het ook niet dom om zo’n actie onvoorbereid uit de lucht te laten vallen?

In dezelfde krant lezen dat 7 van de 10 bewoners van bejaardentehuizen te veel (chronische) pijn lijden omdat het verzorgend personeel niet op de hoogte is van de middelen die dit kunnen verhelpen.
Had dat geld dan niet beter besteed kunnen worden aan voorlichting voor dat personeel?
Of speelt het bezuinigen alleen maar daar?

Let wel, libertariërs zijn niet tegen voorlichting op scholen; libertariers zijn tegen discriminatie van wie dan ook, zeker als daar nog geweld bij te pas komt ook.
En libertariërs zijn voor de vrijheid van onderwijs.

Zonde hoe er met belastinggeld wordt omgesprongen. Dat maakt het systeem van verplichte belastingen nog extra zuur.