Iedere economiestudent zal je kunnen aantonen dat door verlaging van het minimumloon de werkloosheid zal dalen. Een klein beetje van dat begrip schijnt nu door te dringen bij de regering, maar de vakbonden steigeren al.

De VVD wil verlaging van het minimumloon wel een beetje proberen. Zij hebben net hun vriendjes bij het CDA geholpen in de gezondheidszorg met de no-claim, en willen nu ook een tegenprestatie van het CDA op het gebied van het minimumloon. Als jij mij dit geeft, doe ik voor jou dat!

De VVD denkt dat 20 % verlaging een aantal werklozen aan werk kan helpen. Dat klopt. Al is het wel een slappe beperkte stap; maar misschien is een echte stap niet “haalbaar”!

De vakbonden zijn tegen. Daarbij speelt duidelijk de strijd tegen de INS tegen de OUTS. De INS die een baan hebben, willen de werklozen, de OUTS, liever buiten houden. Want stel dat een goedkopere werkkracht eens beter zou voldoen! Dan komt de eigen baan in gevaar!
Daarom die werklozen liever buiten houden. Geef ze niet de kans om ervaring op te doen en een gevaar te worden.

En de vakbonden helpen zo hun leden, die daarom lid blijven.
Dit ten nadele van die werklozen, van de economie en van alle consumenten.