Deze vulkaan in Washington State spuwt weer.
We herinneren ons nog dat 18 jaar geleden deze vulkaan voor een enorme vervuiling heeft gezorgd.
We vragen ons nu af, hoeveel (bvb CO2) vervuiling alleen al door dit gebeuren in de atmosfeer komt.

Is er iemand die een vergelijking kan maken met bij voorbeeld hoe dit in verhouding staat met de door heel Nederland geproduceerde hoeveelheden vervuiling?