De proef met de Google-advertenties op deze site heeft enkele onverwachte voordelen. Eerst dachten we dat we door het “klikken” van lezers wat kunnen verdienen om onze kosten goed te maken.
Maar nu ze er eenmaal staan, en je klikt voor de verdiensten, kom je ook wel eens op een site die je anders niet zou hebben opgezocht.

We kwamen zo op een PvdA site en zagen weer eens duidelijk wat die mensen willen. Daar kom ik later nog op terug. Vandaag kwam ik, (al geld verdienend!) terecht bij de Vereniging Nederlandse Nationalisten (VNN) en keek eens nieuwsgierig naar wat die mensen willen.

Het draait dan om: “Nederland voor de Nederlanders. Eigen volk, taal en kultuur eerst!”
“Daarnaast vinden wij dat onze eigen Nederlandse identiteit, taal en kultuur moeten worden beschermd en bevorderd, en dat onze normen en waarden moeten worden hersteld.”

De gedachte aan “Volk en Vaderland” komt onwillekeurig bij me boven!

Ayn Rand heeft de onderliggende collectivistische gedachte goed gesignaleerd door:
“Een natie, net als elke andere groep, is slechts een aantal individuen en kan geen andere rechten hebben dan de rechten van elk individu.”

En die individuele rechten gelden voor IEDER mens. Van welke kleur dan ook.
Er is ook niets tegen als een aantal mensen zich vrijwillig verenigt en een bestuur instelt dat voor bepaalde diensten, bij voorbeeld politie en rechtspraak, zorgt.
Dat bestuur heeft echter niet het recht om te beslissen over die individuen die niet mee willen doen.

De VNN stelt ook:”de eenzijdige opzegging van alle internationale verdragen waar Nederland geen belang bij heeft.” Als je dat vertaalt in “verdragen waar elk individu geen belang bij heeft”, dan kun je dit opvatten als “uit de EU treden”.
Wat dat betreft is de VNN het dan met ons eens!

2 REACTIES

 1. Een massa is meer dan haar delen, zelfs als er een reeks in mindere of meerdere mate ‘ontbreken’, dat ontgaat Rand wel.

  Ook: het enige wat de materialistische wereldorde kan breken is lokalisme/nationalisme, als je niet het ene monster door het andere wil vervangen.

  ‘Nationalism is the belief that political entities should be smaller, localized, independent nations which may form confederations but exist ultimately by their own autonomy.’

  En er is plots een kans op échte democratie, micro-democratie, wat we node ontberen.
  Een citaat van jou: "Dat bestuur heeft echter niet het recht om te beslissen over die individuen die niet mee willen doen."

  Dat heeft geen plaats in de realiteit, vrees ik. Zoals je daarna zelf aantoont met jouw laatste quote – ‘we’ zijn door ‘democratische’ consensus met handen en voeten gebonden aan verdragen die ons niet zinnen. En die we op de koop toe willen schrappen en verbeteren, dus onze wil opleggen aan andere individuen ( van de natie ).

 2. [1] Zelfs al is een "massa" meer dan de delen, daarmee krijgt ze nog geen nieuwe "rechten"om over anderen te beslissen.
  Dat dit in onze maatschappij wel wordt ogelegd, zo nodig met geweld, doet daar niets aan af.

  Wat versta je onder "democratie"? Zie ook onze WOORDENLIJST.

  En wat is een "’democratische’ consensus"? Een punt waarover het hele volk, dus IEDEREEN, het eens is? In dat geval wil zelfs niemand iets veranderen en hoeft er dus ook niets te gebeuren.

Comments are closed.