Rocco Buttiglione staat in het zonnetje omdat hij als praktiserend katholiek homoseksualiteit zondig vindt. (Een mening die wij overigens fout vinden en afkeuren)
Daarom zijn, vooral linkse, Europarlementariërs tegen zijn benoeming tot Commissaris, en zeker voor het departement Justitie.

Als men vindt dat deze “mening”van Rocco zijn zakelijke beslissingen zal beïnvloeden, dan is de benoeming van elke katholiek in de Commissie af te keuren. En niet alleen in de Commissie! In het hele EU Parlement, en in alle Parlementen.
Waar blijf je dan met de vrijheid van religie?

Zover ik weet is Neelie Kroes niet katholiek en heeft zij geen last van deze mening. Maar door de aandacht die zo sterk op Rocco gericht is, is de aandacht voor de bezwaren tegen Neelie wel op de achtergrond geraakt.
Net als trouwens voor de Hongaarse aankomende Commissaris die actief communist geweest is! Dit wordt niet erg benadrukt, maar degenen die toch bezwaren naar voren brachten, deden dat “omdat zijn kennis te gering is!”

Daar komt nog bij dat bij het voordragen van Neelie haar “vrouw zijn” een zeer belangrijke factor geweest is. Ook weer een discriminatie!

Je moet maar boffen! Maar wij blijven al dat geritsel afkeuren en raden aan om te doen wat je doen kunt om uit deze EU te treden. Een eerste praktisch stapje in die richting is bij het referendum te stemmen: “EU – NEEN!”