Morgen, woensdag, zal er op een persconferentie door de voorzitter van het EU Parlement, Joseph Borrel, rapport worden uitgebracht over de bevindingen die de ondervragingen van toekomstige Commissieleden hebben opgeleverd.
Hoewel er tegen enkele nieuwe Commissarissen bezwaren zijn, verwachten we toch dat de nieuwe Commissie wordt aanvaard. Ze durven nooit de hele Commissie af te keuren. Hoogstens komt er zoveel druk op één of meer personen, dat ze uit zichzelf zeggen dat ze ontslag nemen. (Rocco Buttiglione?? Neelie Kroes?)

Wij kunnen er niets aan doen. Wij hebben ook geen stem in de voordracht gehad! Wij zijn het met de hele procedure niet eens. Daarom bij Grondwetreferendum : “EU – NEEN!”