De pensioenleeftijd van 65 jaar moet stapsgewijs omhoog en AOW’ers met een “substantieel”aanvullend pensioen moeten meer belasting gaan betalen.
Dat vindt de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet.

De raad komt met dit standpunt omdat de groep van jongere werknemers tot 50 jaar de komende decennia steeds kleiner wordt en verhoudingsgewijs meer lasten van de verzorgingstaat te dragen krijgt. “Een onevenwichtigheid”noemt de Raad van State dat.
De jongere werknemers bevinden zich volgens de raad “in het spitsuur”van hun leven en combineren gezinstaken veelal met een baan, vaak als tweeverdieners.
Daarnaast moeten zij, veel meer dan de oudere generatie, zelf voor hun pensioen gaan sparen via bijvoorbeeld een individuele levensloopregeling.
De generatie tussen de 50 en 65 jaar rekent nog op prepensioen en vut, die echter in rap tempo worden afgebouwd, aldus de Raad van State.
Daarentegen hebben 65-plussers met een goed aanvullend pensioen nog royaal gebruik kunnen maken van de oude regelingen voor vervroegd uittreden en bovendien profiteren zij nu van een lager belastingtarief, meent de raad. Er moet al met al een nieuwe balans tussen de verschillende generaties worden gevonden en dat noopt tot tijdige maatregelen, aldus het adviescollege.
Niet alleen schijnt de Raad van State in een ivoren toren te zitten, maar ook de arrogantie dat zij gaan bepalen wanneer u en ik met pensioen mogen gaan, maakt dat dit adviescollege zo snel mogelijk moet verdwijnen. (scheelt waarschijnlijk ook weer een paar euro’s).
Ik heb eens navraag gedaan bij enkele pensioen- en verzekeringsmaatschappijen en op mijn vraag hoe hoog het percentage is van werknemers vanaf 25 jaar die een aanvullend pensioen hebben, was het antwoord 94%. Hoe komt de Raad van State er dan bij om te stellen: ” Dat zij (de jongere generatie tot 50 jaar) zelf voor hun pensioen gaan sparen via bijvoorbeeld een individuele levensloopregeling.”
Zij doen dit reeds op een paar uitzonderingen na.
Waarom het prepensioen en vut afbouwen? Het was bij voorbaat bekend dat het een duur systeem zou zijn, maar in tegenstelling tot de AOW (omslagpremiestelsel) is hiervoor door de deelnemers gespaard en zijn er contractuele overeenkomsten afgesloten die de overheid niet zo maar ongedaan kan maken.
Of wel?
Toen op 31 mei 1956 de AOW werd ingevoerd, heeft men natuurlijk de babyboom van na de oorlog niet kunnen voorzien. Het stelsel werd ingevoerd, omdat volgens het toen geldende principe van de verzorgingsstaat, sommige “burgers” niet in staat waren of niet wilde om zelf voor de oude dag te gaan sparen. Men heeft toen ook niet gekozen voor een spaarverzekering maar voor het omslagstelsel.
En een omslagstelsel valt te vergelijken met het befaamde piramidespel (nu verboden) namelijk degene die het eerste inlegt maakt kans op een hogere uitkering dan al degene die later meedoen.
Gelukkig hebben wij in vergelijking met andere EU-landen nog een aanvullend pensioen en de meeste landen moeten ze het doen met een staatspensioen en daar zullen de problemen echt groot zijn.
Mijn advies is: “schaf de verzorgingsstaat af en laat de mensen voor hun eigen oude dag sparen”.
Vergoed de mensen de reeds betaalde premies ( of een gedeelte daarvan) uit de opbrengsten van de verkoop van “staatseigendommen”.
Oh ja voor ik het vergeet, heeft iemand een idee wat bedoeld wordt met een “substantieel”aanvullend pensioen?

2 REACTIES

 1. Je schrijft: ‘Mijn advies is: “schaf de verzorgingsstaat af en laat de mensen voor hun eigen oude dag sparen”.’

  De aanname is dat ieder dat ook kan, maar dat is niet zo. Laten we aannemen dat de 94 procent waar jij het over hebt reeel is, dus: 94 procent van de mensen kan voor zichzelf zorgen – dan hou ik in Nederland nog steeds een hele dikke miljoen mensen over die dat NIET kunnen. Wat gaat er met dat miljoen gebeuren? Mogen die wat jou betreft weer afhankelijk worden van het medelijden van hun kinderen of buren? Brrrrr..

  Of die 94 procent klopt betwijfel ik ook – het zal wel 94 procent van een bepaalde beroepsbevolking zijn. Maar goed, dan nog: wat ga je tegen 1 miljoen mensen zeggen die altijd te weinig hebben verdiend om te KUNNEN sparen? Mensen met beperkte vermogens hebben die “vrijheid om voor zichzelf te zorgen” helemaal niet. Maar het zijn wel gelijkwaardige mensen, die ook op een waardige manier moeten kunnen leven, ook als ze oud en gammel zijn geworden.
  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Henk Klöpping [1]:

  “Wat gaat er met dat miljoen gebeuren? Mogen die wat jou betreft weer afhankelijk worden van het medelijden van hun kinderen of buren? Brrrrr..”

  Als u werkelijk interesse heeft in het lot van deze mensen dan hoeft het niet moeilijk te zijn om wat voor deze mensen te betekenen. Dan hoeft het niet moeilijk te zijn om dingen aan deze mensen te geven en solidair te zijn met deze mensen.

  Als dat allemaal te moeilijk is voor u dan beschouw ik die rillingen van u als gratuit.

  “Maar het zijn wel gelijkwaardige mensen, die ook op een waardige manier moeten kunnen leven, ook als ze oud en gammel zijn geworden.”

  Helemaal mee eens. Maar geen geweld gebruiken om dit te bereiken. Échte naastenliefde en échte solidariteit inplaats van gedwongen herverdeling.

Comments are closed.