Steeds weer blijkt bij verkiezingen en demonstraties dat de meeste mensen maar een heel klein deel van de zaken waar het om gaat, weten en/of begrijpen.

Politici maken daar dankbaar gebruik van door het alleen maar over één bepaald facet te hebben en zodoende veel mensen mee te slepen.

Zo heb ik bij voorbeeld nog nergens duidelijk gehoord hoe iemand bij de kabinetsvoorstellen nu kan regelen dat hij/zij met 55, 58, 66, of wat dan ook, met pensioen kan gaan. En wat de konsekwenties zijn.
Of kan hij dat helemaal niet regelen?

Een ander voorbeeld is de toelating van Turkije als lid van de EU. Daar staan de schijnwerpers op de “mensenrechten in Turkije”, terwijl velen in hun achterhoofd denken aan de instroom van moslims naar Nederland, of de kosten die de belastingbetaler daardoor extra moet opbrengen.
Het is natuurlijk niet eenvoudig om het complexe geheel duidelijk over te brengen. Maar dat het niet eens geprobeerd wordt, geeft te denken.

Het “CATO Institute” heeft onlangs over de gevaren van die onwetendheid een stuk over gepubliceerd waarover meer op de Libertarian International site:

Political Ignorance Threatens Democracy (Cato)
http://www.libertarian.to/N…