Met een man die met instemming van alle partijen metverschillende vrouwen relaties onderhoudt
is weinig aan de hand in Nederland.

Voor het levensonderhoud van de kinderen welke geboren worden uit deze relaties zal hij tot
een beperkt bedrag per kind kunnen worden aangesproken.
Of hetaantal vrouwen / kinderen nu 2, 5 of 20 bedraagt, het maakt allemaal niets uit.

Justitie treedt echter in actie als de man wil laten zien dat hij de relaties serieus opvat,
een blijvende band wil creëren, de kinderen zijn naam wil geven en daarom met de vrouwen in het
huwelijk wil treden.

Dat mag niet. Sterker nog: er staat gevangenisstraf op.
Ziet hij toch kans tetrouwen met meer dan één vrouw, dan zal hij zeker enige tijd aan de
circulatie worden onttrokken met alle gevolgen van dien voor de partners en haar kinderen die de
tijd dat hij opgesloten blijft, hunkerend te hunnen huize zullen moeten doorbrengen.

Het wordt tijd dat de wetgever iedereen vrij laat om in het huwelijk te treden met een onbeperkt
aantal personenen partijen zelf te laten bepalen in welke samenlevingsverbanden zij officieel willen leven.
Hugo van Reijen