In 2000 hebben de EU regeringsleiders in Lissabon een mooi plannetje gemaakt. Het zou zo fijn zijn als de EU in 2010 eens de sterkste economie in de wereld zou zijn. Daar hebben zij toen een glas wijn op gedronken en zijn daarna doorgegaan met het maken van steeds meer belemmeringen en wetten om te zorgen dat dit doel niet bereikt kan worden.

Romano Prodi zit nu in de laatste dagen van zijn voorzitterschap en vindt het nuttig om nog wat verklaringen af te leggen. Daarbij maakt hij ook van de gelegenheid gebruik om zichzelf vrij te pleiten van elke eigen verantwoordelijkheid.
Hij geeft nu toe dat al duidelijk is dat het EU-economieplan een mislukking is. Maar dat komt niet door hem. Dat komt doordat lidstaten op een aantal terreinen een vetorecht hebben.

Hoort u wat er moet gebeuren? Natuurlijk: Het vetorecht van de afzonderlijke lidstaten moet worden afgeschaft. De macht van Brussel moet wet zijn. Overal!
In de nieuwe concept EU-Grondwet die de politici aanstaande vrijdag in Rome gaan tekenen, zijn dan ook al een aantal vetorechten geschrapt.
(BTW, Jan Peter Balkenende gaat toch vrijdag al namens u tekenen?)

Het kan daarna nog tegengehouden worden door het Parlement, maar daar hebben we geen vertrouwen in, en dan nog door het referendum.
Daarom, in uw eigen belang, zorg voor afstemmen van dat referendum, dus: “EU – NEEN!”