Vandaag kwam de prijs voor een barrel olie in New York op de recordhoogte van $ 52,53.
Dat is 60 % meer dan eind 2003 en 100 % meer dan in het begin van 2002.

Wat betekent dit voor de economie?

Enkele dagen geleden zei Gerrit Zalm nog dat we ons geen zorgen hoefden te maken voor de dure olie. De economie is immers aan zijn herstel begonnen.

Toch maken wij ons wel zorgen.

De werkloosheid stijgt; dat bekent zelfs de overheid.
En die overheid vertelt ons dat de opgang van de economie weer begonnen is.

Misschien komen onze zorgen onder andere doordat we niet begrijpen dat een stijgende economie ook een stijgende werkloosheid met zich mee brengt.
Een verschijnsel dat de overheid nog niet heeft uitgelegd.

Door hogere brandstofkosten moeten alle producten duurder, dus slechter verkoopbaar, worden. Dat is nu niet direct een stimulans voor de economie zou ik zeggen.

Nu is de gasprijs gekoppeld aan de olieprijs. Hoe duurder de olie, hoe duurder het gas. (En er is wel al aangekondigd dat het gas duurder gaat worden)
Maar dat betekent ook dat de overheidsinkomsten uit het aardgas aanmerkelijk hoger zullen worden. Zou dat de verklaring zijn waarom Gerrit zich geen zorgen maakt?