In plaats van de verwachte, aangekondigde hoeveelheid van 500 agenten, kwamen er nog geen 300. Zouden politiemensen de HUBlog over staken gelezen hebben?

Of zou het komen, zoals nu wordt verklaard, doordat de vakantie begint?
Als dit het geval zou zijn, dan zit het op de eerste plaats ook niet zo erg diep!

Of zou het toch zo zijn dat meer politiemensen vinden dat je als politie niet kunt staken?

We ontvingen nog een commentaar betreffende staken van ambtenaren en politie:
“Ambtenaren en politie zijn ook mensen en die hebben dus ook de basale mensenrechten,
dus ook vrije meningsuiting, en daar is demonstreren en staken een inmiddels geaccepteerd deel van.
Inderdaad, de noodzakelijk zorg moet wel gegarandeerd blijven, en neem
van mij aan: dat is ook zo. De primaire zorg gaat gewoon door, het zijn
juist alle back-office zaken die het even kunnen hebben die “geparkeerd” worden”.

Wel, vrije meningsuiting is een echt libertarisch punt.
Vrijheid van demonstreren hoort dar zonder meer bij; althans zolang je andere mensen niet hindert!
Staken is volgens mij nog steeds het weigeren om je verplichtingen na te komen, dus contractbreuk.
Je benadeelt daardoor je werkgever. Contractbreuk kan in het libertarisme als je de geleden schade vergoedt.

Dat dit een “geaccepteerd deel is” van vrije meningsuiting, geeft aan hoe diep we in de maatschappij gezonken zijn.

Met spandoeken rondlopen waarop rare dingen staan, mag libertarisch gezien natuurlijk ook. Los van de vraag of het netjes, fatsoenlijk, is om je werkgever, waar je toch vrijwillig voor werkt, en wiens doelstellingen je zelf helpt te verwezenlijken, voor een “grote dievenbende” uit te maken.
Zoals op een spandoek stond:”Kabinet Balkenende, grote dievenbende”.