Natuurlijk weten de meeste mensen wel dat het gaat over (onder andere?) het prépensioen.
Maar als je doorvraagt, waar ze het precies over hebben, sta je verstomd over de onkunde.

Omdat we niet precies wisten waar het allemaal om te doen was, gingen we eens een aantal mensen vragen wat er aan de hand was. Hier onze ervaringen

Om te beginnen betreffende de huidige situatie. Men wist dat men vóór het 65-ste levensjaar met pensioen kon gaan.
-Men wist mij niet met zekerheid te vertellen HOE vroeg, en of er variaties in de keus waren. “Dat weet ik niet precies, maar dat zie ik later wel”.

-Men wist mij niet precies te vertellen hoe een eerder met pensioen gaan gefinancierd wordt. Of men daar zelf voor betaalt, en of daar een subsidie voor gegeven wordt. Een antwoord: “Neen, dat betaalt de overheid!”

-En als daar extra geld bij komt (?) waar haalt de overheid dat dan vandaan? “Gewoon, de overheid betaalt dat”. De overheid verdient echter geen cent; alles wat die heeft komt uit de productie van de belastingbetaler!

-Het is onbekend hoeveel men zelf betaalt en hoeveel de werkgever. Dit laatste wordt overigens ook voor een groot deel door de werker geproduceerd.

-Men wist niet of dit alles een echt pensioen is, of een omslagstelsel, of gemengd.

-Men kon niet vertellen wat er nu precies ging veranderen”:
“Het kabinet wil ons laten werken tot we minstens 68 zijn!

-Of je dan niet via de “levensloopregeling” eerder kon ophouden? ” Dat kan alleen maar voor de rijken; ik zou niet weten hoe dat nu te betalen. Trouwens ze zeggen toch dat je langer moet doorwerken?”

En nog veel meer in die trant.
Daarbij kwam wel duidelijk het gevoel naar voren dat de vakbonden maar zitten te hameren op (verplichte!) solidariteit en dat zij bang zijn dat als de mensen zelfstandig kunnen kiezen, zij hun invloed zullen verliezen. Het is weer collectivisme ten top.

Is er niet ergens een overzicht op een A-4-tje dat al die dingen aan de mensen (en aan mij!) duidelijk kan maken?