De overheidstekorten van de twaalf eurolanden waren vorig jaar hoger dan gedacht, blijkt zefs uit de nieuwste cijfers van statistisch bureau Eurostat van de EU. Het gemiddelde begrotingstekort van de twaalf bedroeg 2,7 procent van het bbp.

Dat lijkt dan nog beneden een 3 % grens te zijn, maar we twijfelen toch aan de juistheid van die getallen. Zeker nu gebleken is dat de Grieken de boel bedonderd hebben en alleen al het vorig jaar op 4,6 % uitkwamen. Zeker 70 % hoger dan ze verteld hebben.

Vanaf het invoeren van de euro waren we sceptisch over het gezamenlijke monetaire beleid van landen als Nederland en Duitsland en bvb een land als Griekenland. Maar nu zelfs Nederland en Duitsland zich niet aan de (in marmer gebeitelde) afspraken blijken te houden, is ons vertrouwen helemaal weg.

Wat kunt u doen? Stem straks: “EU – NEEN!”.