Onlangs ontving ik een e-mail van Mr. Paul Kapteyn, voorzitter van de Vereniging Democratisch Europa, een club, waar ik -let wel- geen lid van ben. De uitnodiging was niet aan mij persoonlijk gericht. Ook was niet te zien, aan wie die uitnodiging allemaal was rondgestuurd.

“UITNODIGING

Het bestuur van de Vereniging Democratisch Europa (VDE) heeft het genoegen U uit te nodigen voor de VDE-Europalezing:
TERUG NAAR DE NATIONALE PARLEMENTEN
door: Prof. mr. E.C.M. Jurgens, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (PvdA-fractie)

Over de plaats van de nationale parlementen in de Europese architectuur in verband met de totstandkoming van de Grondwet voor Europa.

Datum: donderdag 25 november 2004
Aanvang: 20.30 (zaal open vanaf 20.00 uur)
Plaats: Eggertzaal, ingang via ’t Nieuwe Kafé, Dam, Amsterdam

Uw aanwezigheid bij de VDE Europalezing wordt ten zeerste op prijs gesteld.
U kunt reageren op deze uitnodiging via dit emailadres: vde@felix.meritis.nl

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Paul Kapteyn Jan Willem Sap
(voorzitter VDE-bestuur) (VDE-bestuur)

Comité van Aanbeveling:
H. d’Ancona (oud-minister), D.A. Benschop (oud-staatssecretaris Europese Zaken),
L.J. Brinkhorst (minister EZ), P.J.G. Kapteyn (oud-rechter Hof van Jusititie van de EG),
W. Kok (oud-minister-president), H. May-Weggen (commissaris van de Koningin Noord-Brabant),
L.J. de Waal (Voorzitter FNV), A.H.E.M. Wellink (president van de Nederlandsche Bank)”

Gezien de vorm van de uitnodiging en het belang van het onderwerp, acht ik elke burger vrij zich aan te melden.
Misschien een gelegenheid om de illegaliteit van de EU aan de kaak te stellen.