Rita Verdonk, de minister voor vreemdelingenzaken zegt in Turkije:”Ons doel is uiteindelijk het realiseren van een imanopleiding in Nederland.”
Ze sprak daar met ambtenaren van het Ministerie van Godsdienstzaken.

Waarom is “ons doel” dat? En wie is “ons”?
Is het, nog los van de noodzakelijke bezuinigingen, nu echt nodig dat de overheid zich bemoeit met het opleiden van imans? Moet dat er dan ook komen voor allerlei andere religies? Of discrimineren we die?

En dat moet van belastingcenten? En hoe zit het met de scheiding van Kerk en Staat? Wordt de islam straks de Nederlandse Staatsgodsdienst?

Imans moeten om in Nederland toegelaten te worden een inburgeringexamen afleggen. Daarbij worden ze getest op de kennis van de Koran.

Begrijpt u het?