Gerhard Schröder wil graag voor Duitsland een permanente (belangrijke) zetel in de Veiligheidsraad van de UN.
Nu hebben ze slechts een roulerende zetel. Zijn vriendjes Tony Blair en Jacques Chirac steunen Gerhard volledig.

De Veiligheidsraad heeft nu 5 permanente leden: China, Frankrijk, UK, US en Rusland, (De overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog), en 10 gekozen roulerende leden elk voor twee jaar.

Maar Servio Berlusconi van Italië vindt dat maar niets. Hij zit er ook niet vast in en het zou de band en de macht van de EU-Top3 alleen maar groter maken. Daarom is hij tegen.
Omdat hij dat niet echt “tegen Gerhard” wil laten blijken, zegt hij dat hij voor een EU-vaste zetel is.
Amerika voelt niets voor zowel de Duitse als de EU zetel.
Wij zijn ook tegen dat geritsel en adviseren voor het referendum : “EU – NEEN!”